Onze missie

Iedereen bij de SMBG deelt deze overtuiging. Het geloof in de mens is de essentie van onze missie.

In alle Belgische gevangenissen bieden we morele bijstand,  aan al wie door justitie opgesloten is en aan de mensen uit hun onmiddellijke omgeving.

 
 

Morele bijstand in de gevangenis

Onze moreel consulenten, die van hun vrijheid mogen genieten, ontmoeten zij die hun vrijheid moeten missen.

Zij gaan in op de vraag van gevangenen om er te zijn, met een aandachtig luisterend oor, zonder enig oordeel. Deze aandacht is gebaseerd op de overtuiging dat je een mens niet louter op zijn criminele daden mag beoordelen. Ze luisteren met betrokkenheid en in alle vertrouwelijkheid. Ze bieden morele en psychologische steun om de pijn te verlichten.

Waar mogelijk trachten we te helpen bij een geslaagde re-integratie in de samenleving.

Op de tweede plaats organiseren de moreel consulenten zo vaak als mogelijk gemeenschappelijke activiteiten: groepsgesprekken, schrijfateliers en andere creatieve bezigheden.

De moreel consulenten werken als vrijwillig of als bezoldigd medewerker. Vrijwillige medewerkers zijn altijd welkom.

 
 

Psychosociale begeleiding

Sinds 1990 biedt de SMBG de begeleiding vanuit deze dienst ter beschikking van de gedetineerden of ex-gedetineerden van het Brussels gewest en van hun familie.

De rol van deze dienst bestaat voornamelijk uit het bieden van psychologische begeleiding en hulp bij de administratie die komt kijken bij de re-integratie in de samenleving tijdens en na de hechtenis.

Vier maatschappelijk werkers en een psycholoog verzekeren deze dienst.

 
 

Animaties

Deze socio-culturele animatiedienst zorgt voor het informeren, de opleiding en de ontwikkeling van gedetineerden via tal van gemeenschappelijke activiteiten. Daarmee biedt deze dienst niet alleen steun tijdens de periode van hechtenis, maar bereidt ze de gedetineerden vooral voor op hun terugkeer naar een zelfstandig leven, als partner, familielid en lid van de samenleving.

Dankzij deze activiteiten kunnen de deelnemers een groepsgevoel ervaren, hun manier van uitdrukken en luisteren verbeteren, en beter leren omgaan met elkaar. Ze bouwen hun zelfvertrouwen op. Ze vergroten hun gevoel van eigenwaarde, hun vermogen om samen te leven en elkaar te verdragen. Zo worden ze meer mens.

Voor zover de mogelijkheden van elke gevangenis strekken en voor zover er mensen beschikbaar zijn, staan tal van activiteiten op het programma: tekencursussen, zang- of yogales, filosofische gesprekken, tentoonstellingen van foto’s of tekeningen, concerten, gezelschapsspellen.

Zo stelde de Koninklijke Muntschouwburg een zangleraar ter beschikking van de animatoren van de gevangenis van Sint-Gillis, verzorgen een aantal tuinverenigingen een moestuin in de gevangenis van Berkendael, en geven de gevangenissen van Marche en van Saint-Hubert een krant uit in samenwerking met CAL Luxemburg. En zo zullen er nog heel veel fijne initiatieven volgen.