Bestuurorgaan

De Raad van bestuur bestaat uit tien leden, waarvan er drie door de CAL zijn gedelegeerd en drie door de UVV/ Demens.nu, twee in elke taalrol zijn verkozen door het College van vrijwillige moreel consulenten. Een vertegenwoordiger van de CAL, alsook de regionaal coördinatoren worden uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Volgens de statuten moet de raad minstens viermaal per jaar samenkomen.

De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De Raad van Bestuur moet het maatschappelijke doel van de SMBG naleven en een strategisch plan opstellen. Zij mag daartoe alle noodzakelijke handelingen stellen. Zij is het beslissingsorgaan en stelt de directieven van het dagelijkse werk van de diensten van de SMBG vast.

Om de drie jaar vinden verkiezingen plaats met het oog op de vernieuwing van de Raad van Bestuur, wat het voorzitterschap betreft wordt gealterneerd tussen het CAL en de UVV.

 
 

voorzitter

Serge Vandervoost

bestuurder aangewezen door het Centre d’action laïque (CAL)

vice-voorzitter

Sylvain Peeters

aangewezen door de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV)

Secretaris

Anne-France Ketelaer

bestuurder aangewezen door de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV)

Penningmeester

Valérie Lemaigre

bestuurder aangewezen door het Centre d’action laïque(CAL)

beheerder

Henri Bartholomeeusen

bestuurder aangewezen door het Centre d’action laïque (CAL)

Franstalige regio coördinator

Anne Delneste

bestuurder aangewezen door het Franstalige College van vrijwillige morele consulenten

Nederlandstalige regio coördinator
ad-interim

Bob Gebruers

bestuurder aangewezen door het Nederlandstalige College van vrijwillige morele consulenten

DMN

Anton Van Dijck

bestuurder aangewezen door de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV)

RCMN

Jürgen De Weweire

bestuurder aangewezen door het Franstalige College van vrijwillige morele consulenten