STICHTING VOOR MORELE BIJSTAND AAN GEVANGENEN

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk: Wij zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers die het team willen versterken en bereid zijn de gedetineerden een luisterend oor te bieden.

Interesse, neem gerust contact op met ons

De vrijwillige moreel consulenten

Vrijwillige moreel consulenten doen hetzelfde werk als bezoldigde morele consulenten. Ze zijn daarom onontbeerlijk om aan de steeds groter wordende groep gedetineerden bijstand te kunnen bieden.

De vrijwillige moreel consulenten werken  binnen een duidelijk omschreven kader en er wordt een overeenkomst gesloten tussen hen en de SMBG.

De SMBG is voortdurend op zoek naar vrijwilligers die het team willen versterken en bereid zijn de gedetineerden een luisterend oor te bieden.

Définitie van Vrijwilligerswerk volgens Wikipedia

De stichting heeft als doel de gedetineerden te begeleiden gedurende zijn hechtenis en biedt ondersteuning bij de voorbereiding op diens terugkeer in de maatschappij.

Ook familieleden en verwanten kunnen bij de SMBG terecht voor ondersteuning gedurende deze moeilijke periode. 

De SMBG heeft bovendien een maatschappelijke rol. 

Alle moreel consulenten bieden individuele hulp: zij die dat wensen, bieden ook collectieve hulp bij specifieke activiteiten en projecten, al dan niet in samenwerking met andere organisaties.