STICHTING VOOR MORELE BIJSTAND AAN GEVANGENEN

Onze missies SMBG

MORELE BIJSTAND

Alle moreel consulenten bieden individuele hulp: zij die dat wensen, bieden ook collectieve hulp bij specifieke activiteiten en projecten, al dan niet in samenwerking met andere organisaties.

De morele bijstand opereert op meerdere niveaus:

PSYCHO SOCIALE DIENST

De psychosociale dienst bestaat uit verschillende sociaal assistenten en een psychologe die actief zijn in de Brusselse gevangenissen (Vorst, St Gillis en Berkendael). Zij bieden desgewenst ook ondersteuning aan ex-gedetineerden  van de genoemde gevangenissen. Dit in het kader van hun re-intregatie.

Zij helpen de gedetineerden en hun familie door: 

 • Informatie geven en hulp bieden bij het oplossen van administratieve problemen.
 • Samenstellen van een begeleidingspad dat tot doel heeft de re-socialisatie na vrijlating te bevorderen.

De sociale dienst van het SMBG neemt ook deel aan permanenties in de Brusselse gevangenissen. Deze permanenties worden georganiseerd door externe diensten die door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend zijn als ondersteunende diensten voor procespartijen.

Permanenties :

 • Permanentie “Welkom nieuwkomers” in Vorst
 • Permanentie COCOM in Vorst
 • Permanentie “Familie Ontvangst” in Vorst
 • Permanentie in de A vleugel in Sint-Gillis

De sociale dienst van de SMBG begeleidt ook ex-gedetineerden bij hun terugkeer in de samenleving. Het vinden van een woning en het opzetten van een begeleidingspad op het gebied van opleiding en werkgelegenheid zijn de belangrijkste aspecten. Hiervoor werken we nauw samen met opvangcentra, sociale vastgoedkantoren, opleidingscentra, regionale diensten voor arbeidsvoorziening, enz.

Voor het zoeken naar huisvesting, vaak intensief werk na een detentie, heeft de SMBG een specifieke samenwerking opgezet met het maatschappelijk vastgoedkantoor IRIS. De sociale begeleiding door de dienst SMBG is immers als voorwaarde opgenomen in het huurcontract dat door deze makelaar wordt aangeboden. Iris verwelkomt steeds meer mensen die gevolgd worden door de sociale dienst.

Als het gezin van een gedetineerde het moeilijk heeft, kunnen zij ook hulp en opvolging verkrijgen van de sociale dienst .

Via zijn sociale dienst is de SMBG ook lid van verschillende federaties of verenigingen. De bijeenkomsten waaraan de directeur of maatschappelijk werkers deelnemen, zijn plaatsen waar informatie, uitwisseling, discussie en ontwikkeling van praktijken plaats vinden. Er zijn :

 • De vergaderingen COCOM
 • De vergaderingen Welzijnsteam
 • FIDEX
 • Mental Health League bijeenkomsten

De sociale dienst heeft ook onthaalklassen opgezet in de gevangenis van Sint-Gillis in samenwerking met de Dienst SRS. Deze lessen zijn bedoeld voor gedetineerden die in de gevangenis van Sint-Gillis aankomen en niet weten hoe ze zich in het Frans moeten uitdrukken. Ze krijgen een module van vier keer twee uur o hen basissen van het Frans bij te brengen.

 
PROJECTEN:

Sociaal project: zoeken naar subsidies om de gebruikers financieel te kunnen ondersteunen (voedselpakket)

ANIMATIE EN VORMING

De animatie- en opleidingsdienst van de SMBG heft als missies gedetineerden de mogelijkheid bieden om tijdens hun detentie deel te nemen aan verschillende sociaal-culturele activiteiten en opleidingen. Het aanbieden van deze activiteiten aan gedetineerden is erg belangrijk, het stelt hen in staat om in een groep samen te komen, natuurlijk uit de cel te komen, maar ook en vooral om bepaalde waarden van samenleven en weten hoe te zijn, opnieuw aan te leren, zoals weten hoe luisteren, anderen respecteren, weten hun ideeën te communiceren zonder ze op te dringen, enz. Door deel te nemen aan activiteiten voelen ze zich ook erkend als individuen, wat essentieel is om zichzelf weer op te bouwen en na te denken over hun re-integratie in de samenleving na de gevangenisstraf.

Door de jaren heen zijn er veel samenwerkingen opgezet met andere ondersteunende diensten maar ook met vrijwilligers.

 • De dienst organiseert in samenwerking met de Service de Réinsertion Sociale (SRS) de activiteit “Bordspellen” in de psychiatrische afdeling van Vorst.
 • Ook is er een bibliotheekdienst in de vrouwengevangenis van Berkendael, opgericht door de SRS.
 • Zij nemen deel aan de verschillende activiteiten die worden aangeboden en gecoördineerd door het Accueil Protestant Onthaal (APO): creatieve workshops, moestuin, enz. in de psychiatrische afdeling van Vorst, in samenwerking met de andere bi-gemeenschapsdiensten voor sociale bijstand voor procederende partijen in Brussel.
 • Het bureau Werk voor sociale wederaanpassing organiseert ook een creatieve workshop in de gevangenis van Vorst met de hulp van een vrijwilliger die kunstzinnige therapie heeft gestudeerd.

  Al deze activiteiten zijn wekelijks.

De dienst probeert ook de samenwerking met instellingen buiten de gevangenisomgeving te vergroten, zoals: 

 • met acteurs die theatermodules komen animeren,
 • Met het koninklijk muntschouwburg en zijn project “Een brug tussen twee werelden ” dat het mogelijk maakte om elke vrijdagmiddag een zangworkshop op te zetten in het psychiatrische achterhuis van Vorst. De Munt stelde voor deze workshop een zangleraar ter beschikking, evenals diverse instrumenten, zoals een djembé, een radio met usb-poort, etc.  Deze zangworkshop vindt ook plaats in de Leuvense gevangenis (Leuven Centraal) waar eenmaal per week een groep gedetineerden, begeleid door een moreel adviseur en onder leiding van een professionele dirigent, hun vocale talenten ontwikkelen op een gevarieerd repertoire en af ​​en toe met originele creaties .

De dienst voert ook projecten uit zoals opleidingen, concerten, tentoonstellingen, enz.

Via haar animatie- en opleidingsdienst is de SMBG lid van verschillende verenigingen die sociaal-culturele activiteiten en kunst in de gevangenis promoten, zoals het Réseau Art et Prison et la Fédération des Associations pour la Formation et l’Education en Prison (FAFEP).

PROJECTEN:
 • Taule de Dames à la prison de Berkendael :

Drie muzikanten ontmoetten gevangenen in de gevangenis van Berkendael om hun getuigenissen te verzamelen en die vervolgens met hun instemming en medewerking op muziek te zetten. Dit project wordt afgesloten met een reeks concerten in en buiten de gevangenissen.

De Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG) is een tweetalige stichting van openbaar nut die is opgericht in 1964 door de Centrale Vrijzinnige Raad (CVR), die zelf bestaat uit het Centre d’Action Laïque  (CAL) en deMens.nu / Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV).

De SMBG is actief in het kader van de waarden van vrijzinnigheid en haar statuten leggen enerzijds de nadruk op de weigering van dogmatisme en het belang ervan de andere te erkennen in zijn anders zijn, en anderzijds de vooruitgang van de mens in ruime zin.