Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Penitentiaire inrichting van Wortel

Kolonielaan 17 2323 WORTEL Tel : 03/340.45.11

De Rijkweldadigheidskolonies van Hoogstraten, Wortel en Merksplas zijn in 1881 opgericht.  In het begin van de eeuw herbergden Wortel en Merksplas 5.400 mannen. Nadat Wortel eerst een annex van Merksplas was geworden, werd zij in 1955 een zelfstandige instelling met een eigen budget en autonomie. De rijkweldadigheidskolonie van Wortel diende als opvangcentrum voor alle mannen die in overeenstemming met de wet van 1891 op de landloperij geïnterneerd werden in afwachting van hun overplaatsing naar een andere instelling. Toen de wet op 1 maart 1993 werd afgeschaft kreeg de instelling een nieuwe bestemming. De rijkweldadigheidskolonie werd geleidelijk omgevormd tot een penitentiaire inrichting van het semi-open type. In 1993 werd gestart met een grondige reorganisatie van de gebouwen.

Het gerenoveerde cellencomplex (in gebruik sinds 1996) heeft een capaciteit van 143 veroordeelden, die in individuele of collectieve cellen verblijven.

Sinds januari 1996 herbergt dat instelling van Wortel:

 

a) De mannelijke definitief veroordeelden die een straf van maximum 3 jaar gevangenis ondergaan. Deze veroordeelden moeten bovendien een geldige verblijfsvergunning voor België hebben.

 

b) De definitief veroordeelden die een straf van meer dan 3 jaar gevangenis ondergaan en reeds recht hebben op penitentiair verlof. Dat na beslissing van de centrale administratie.

 

c) De laatste veroordeelde landlopers.

 

 

 

 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact