Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Gevangenis van Turnhout

Wezenstraat 1 2300 TURNHOUT Tel : 014/41.10.47

 

Historiek

De gevangenis van Turnhout werd tussen 1905 en 1908 gebouwd volgens

het Ducpétiauxmodel en heeft dus een stervorm. In het midden van het

cellulaire gedeelte bevindt zich een centrum dat een zicht biedt op de twee

grote vleugels die elk uit drie open secties bestaan. Tot 1937 werden ook

vrouwelijke gedetineerden opgenomen. Deze verbleven op de kleine vleugel

C die later gedetineerden onder het stelsel van beperkte detentie huisvestte.

Omwille van het structurele plaatsgebrek en de verouderde infrastructuur

werden de bestaande voorzieningen gerenoveerd en werd de capaciteit

uitgebreid via nieuwbouw.

 

Capaciteit en Infrastructuur

De gevangenis heeft een capaciteit van 139 individuele verblijfsruimtes die

zijn verspreid over 3 vleugels. Vleugel A en B hebben ieder een capaciteit van

64 gedetineerden en in vleugel C kunnen 11 personen verblijven.

In de gevangenis van Turnhout bevindt zich in een van de twee grote

vleugels een afdeling voor sociaal verweer waar geïnterneerden verblijven.

Sommigen hebben immers verschillende stoornissen of bijzondere

persoonlijkheidsproblematieken en verblijven vaak zeer lang binnen deze

afdeling. De beklaagden en veroordeelden worden gehuisvest op de tweede

grote vleugel. Zij delen, omwille van de overbevolking, een cel met 2 of 3

personen.

Vleugel C werd aangepast aan geïnterneerden met een gestabiliseerde

psychoseproblematiek. Maximaal 11 geïnterneerden worden voorbereid op

een opname buiten de gevangenismuren en via groepswerking alsook

dankzij intensieve opvolging door het zorgteam en geselecteerde

geüniformeerde medewerkers.

De gevangenis beschikt over twee wandelkoeren, een drukbezochte

fitnessruimte, een leslokaal, een bibliotheek en een polyvalente ruimte. De

voorbije jaren werden de keuken en de personeelsrefter grondig

gerenoveerd.

In het kader van het Masterplan wordt naast de gevangenis een nieuw

cellencomplex gebouwd. Dit zal opvang bieden aan 79 gedetineerden,

waaronder 7 personen onder beperkte detentie.

 

Regime

De gevangenis van Turnhout is een arrondissementeel arresthuis waar

beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden verblijven. De

veroordeelden en beklaagden volgen een individueel regime. In één vleugel

worden geïnterneerden met een psychotische problematiek opgenomen en

begeleid. Zij wandelen op andere tijdstippen dan de beklaagden en

veroordeelden.

Sinds 2007 beschikt de gevangenis over een zorgteam dat instaat voor de

begeleiding van geïnterneerden. Zij voorzien en begeleiden activiteiten voor

deze specifieke groep, zoals kooklessen, muziektherapie, ergotherapie en

arbeidstherapie.

Twaalf geïnterneerden verblijven op een aparte afdeling en volgen een

gestructureerd en groepsgericht programma onder toezicht van

bewakingspersoneel en het zorgteam. Zo worden zij op hun reclassering

voorbereid in een aangepaste omgeving buiten de gevangenismuren,

bijvoorbeeld in een psychiatrische inrichting. Voor deze groep voorziet de

inrichting een specifiek, dagvullend en nauwkeurig op te volgen regime.

 

Ateliers

De gevangenis van Turnhout beschikt over één werkplaats waar maximum 35

gedetineerden aan de slag kunnen. Het betreft uitsluitend inpak- en

verzamelwerk (bijeenbrengen van folders). Een vijftal vaste aannemers

voorzien in dit aanbod, aangevuld met occasionele verzoeken.

Een zevental gedetineerden werken in hun cel en voeren op die manier

plakwerk uit dat een zekere precisie vereist. Afhankelijk van de vraag of

aanbiedingen vanuit bedrijven, kan de tewerkstelling worden uitgebreid.

 

Activiteiten voor gedetineerden

Opleiding en vorming

In een arresthuis is een gevarieerd onderwijsaanbod uitbouwen niet

vanzelfsprekend. In samenwerking met consortium De Rank houdt de

gevangenis rekening met de grote in- en uitstroom van beklaagden en zij

biedt vooral korte cursussen aan. Zo kunnen gedetineerden deelnemen aan

computercursussen (Windows, Word, Excel en Powerpoint) die zij op een

tiental weken afronden. Uit een bevraging bij gedetineerden blijkt dat zij

graag hun talen (verder) ontwikkelen. Momenteel kunnen zij lessen Engels en

Frans volgen. Het niveau van de cursus is afhankelijk van het niveau van de

cursisten.

Daarnaast biedt de gevangenis volgende opleidingen aan: omgaan met

lastige situaties, sociale vaardigheidstraining, Slachtoffer in Beeld, vader zijn

in de gevangenis en EHBO. Daarnaast worden ad hoc creatieve workshops

aanboden.

Cultuur en ontspanning

De gevangenis van Turnhout organiseert begeleide avondactiviteiten zoals

quizzen, bingoavonden of tweemaandelijkse filmvoorstellingen die worden

aangevuld met een aanbod ‘buiten beeld’ waarbij maatschappelijke relevante

films worden geprojecteerd.

De gevangenisbibliotheek heeft een divers aanbod aan recente boeken,

strips, cd’s en dvd’s die de gedetineerden kosteloos kunnen uitlenen. De

gevangenis heeft een convenant afgesloten met de stedelijke bibliotheek De

Warande van Turnhout voor het ontlenen van literatuur. Sinds eind 2010

beschikken de gedetineerden over een gerenoveerde ontspanningszaal voor

verschillende activiteiten waaronder tafelvoetbal, pingpong, computergames

en gezelschapspellen.

In de tot polyvalente ruimte ‘herdoopte’ kapel voorzien de gevangenis een

gevarieerd aanbod culturele evenementen zoals muzikale optredens en

andere voorstellingen.

 

 

 

 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact