Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Gevangenis van Tournai

Rue du Chantier 1 7500 Doornik Tel : 069/89.03.10

De celgevangenis van Doornik werd in 1868 op de plaats van de oude door Vauban gebouwde vestingwerken gebouwd. Gedurende de laatste 20 jaar onderging de gevangenis talrijke transformaties (bouw van een binnenplaats, renovatie van de vleugels, vernietiging van gebouwen, installatie van sanitair).

 

De gevangenis van Doornik is een instelling met een klassieke architectuur naar het Ducpétiaux-model met een centrum van waaruit drie vleugels en een administratieve gang vertrekken. Aan weerskanten liggen een binnenplaats, 3 ateliers, winkels, 2 leslokalen, de bibliotheek en de individuele binnenplaatsen.

 

Er zijn 151 solocellen en 8 quatro cellen. Sinds 1937 is de gevangenis van Doornik vooral bestemd voor de opvangen van correctioneel veroordeelde recidivisten. Gelet op de chronische overbevolking van de gevangenissen moet de instelling echter alle categorieën gedetineerden opvangen (criminele veroordeelden, correctionele veroordeelden, personen veroordeeld tot korte straffen, illegalen, etc.). De gevangenis herbergt overigens de verdachten van het gerechtelijk arrondissement Doornik.

 

 

 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact