Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Penitentiair Landbouwcentrum te Ruiselede

 

Bruggesteenweg 128 - 8755 Ruiselede

Tel.: 051/65 03 60

Fax: 051/65 03 80

 

Historiek

Het penitentiair landbouwcentrum (PLC) in Ruiselede is ontstaan uit de

hervormingsschool voor jongeren die vandaag beter bekend staat als de

Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdzorg De Zande. In de jaren ‘30 was

de interesse van de jongeren om op het landbouwbedrijf te werken zo

gedaald dat het bedrijf en een vleugel van de instelling werden overgedragen

aan het toenmalige Ministerie van Justitie. Aanvankelijk verbleven hier enkel

landlopers die onder toezicht van een ingenieur op het landbouwbedrijf

werkten. Na WO II groeide het PLC uit tot een volwaardige gevangenis.

 

Capaciteit en Infrastructuur

Het PLC biedt in principe plaats aan 48 gedetineerden. Omwille van de

nationale overbevolking werden twee klaslokalen voorlopig omgebouwd tot

kamers voor vier personen en werd in het lokaal burgerkledij een kamer

ingericht voor gedetineerden onder beperkte detentie. De totale capaciteit

bedraagt 60 gedetineerden.

De gevangenis ligt op een domein van 145 hectare. Slechts tien

gedetineerden beschikken over een individuele kamer. De anderen slapen op

chambrettes of in meerpersoonskamers.

Het PLC beschikt over een leefeenheid, een rooklokaal, een stille zaal, een

fitnessruimte, een keukentje voor de gedetineerden, een bezoekzaal en

kamers ongestoord bezoek, een leslokaal, een bibliotheek, een wasserij en

doucheruimte, een keuken en een refter. Binnen het PLC bevindt zich ook een

heus landbouwbedrijf.

 

Regime

Het PLC in Ruiselede is een open inrichting, bedoeld voor veroordeelden die

niet vluchtgevaarlijk zijn, in groepsverband kunnen leven, gerechtigd zijn om

in België te verblijven en kunnen werken. Het centrum biedt een klimaat waar

de gedetineerden zicht krijgen op hun eigen functioneren, waar zij hun

verantwoordelijkheid moeten nemen en de kans krijgen om de schade te

herstellen die door hun misdrijf werd veroorzaakt.

Het PLC is als open inrichting een laatste schakel in de voorbereiding van de

gedetineerden op hun sociale reïntegratie. Om hun terugkeer naar de

maatschappij zo goed mogelijk voor te bereiden, is het regime gebaseerd op

een aantal pijlers:

verplichte tewerkstelling in de huishoudelijke diensten, op het

landbouwbedrijf of in de werkplaats

medicatie- en drugsvrij leven

leven in gemeenschap

goede contacten met de familie

nultolerantie inzake agressie

Gedetineerden komen nooit rechtstreeks in het PLC terecht. Na hun

definitieve veroordeling wordt bekeken of zij geschikt zijn om in een open

gevangenis te verblijven en worden zij overgebracht uit een gesloten

inrichting.

 

Ateliers

Verplichte tewerkstelling vormt een belangrijke pijler binnen het regime van

het PLC. Het centrum streeft naar 100% tewerkstelling. Gedetineerden

kunnen op drie plaatsen werken:

op het landbouwbedrijf

Hier is plaats voor zo’n 18 gedetineerden. Het bedrijf is 140 ha groot en

telt ongeveer 300 koeien. De gedetineerden werken als ‘dagkoeier’,

melker, kalverboer, tractorbestuurder, bestuurder van de bobcat, helper in

de stal of helper op het hof. De bossen van het PLC worden onderhouden

in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos. Het

landbouwbedrijf staat ook in voor het beheer van de moestuin. Bij de

vergoeding wordt rekening gehouden met de speciale kennis die vereist is

om de job uit te oefenen.

in een werkplaats

In de drie werkplaatsen (assemblage en verpakking van

onderhoudsmaterialen, assemblage van voederbakken voor mestvarkens

en herstelling van paletten) werken gemiddeld 24 gedetineerden. Het

werk wordt aangeleverd in opdracht van private aannemers. De

gedetineerden worden per stuk betaald.

binnen de huishoudelijke diensten

In het PLC zijn zo’n 14 gedetineerden aangesteld voor de huishoudelijke

taken als diender keuken, kok, hulpkok, diender sectie, diender burelen,

haarkapper, videoman of om te werken in de kleedkamer-wasserij, het

magazijn, het planton of de bibliotheek.

 

Activiteiten voor gedetineerden

Opleiding en vorming

In samenwerking met de VDAB van Roeselare loopt sinds 1999 het

bouwproject Work-Out waarbij maximum acht gedetineerden een

beroepsopleiding kunnen volgen als:

metselaar

vloerder

stukadoor

schilder

dakdekker

schrijnwerker

bekister

kraanman-machinist

Zij kunnen ook een diploma behalen in wegenbouw, sanitair,

schoonmaaktechnieken en auto-cad. Deze gedetineerden volgen de

opleiding op hun eigen tempo bij VDAB en de VDAB-begeleiders helpen hen

na de opleiding aan werk. Gedetineerden kunnen sinds 2010 ook een

beroepsopleiding groenteteelt volgen.

Naast de beroepsopleidingen organiseert het PLC ook kortdurende

vormingen en opleidingen:

Open leren

koken en klussen

budgetbeheer

webleren

theoretisch rijbewijs

herstelgerichte activiteiten en infosessies rond bepaalde thema’s

 

Cultuur en ontspanning

Gedetineerden kunnen dagelijks op de wandeling volleyballen, basketballen

of petanque spelen. Zij kunnen daarnaast dagelijks fitnessen en voetballen

op zondag. Voetbaltraining wordt enkele maanden per jaar georganiseerd

met af en toe sportwedstrijden tegen ploegen van buiten de gevangenis.

Tijdens de zomervakantie vinden extra sportsessies plaats. Op de

leefeenheid kunnen de gedetineerden tafelvoetbal, darts, snooker en pingpong

spelen. Wekelijks kunnen zij deelnemen aan keramieklessen. Af en toe

worden optredens, films en andere creatieve activiteiten georganiseerd.

 

Projecten

B.leave project

Binnen het PLC loopt sinds 1995 het drugsproject B.leave waar jaarlijks 16

gedetineerden tijdens hun detentie intensief aan hun drugsproblematiek

kunnen werken. Zij werken deeltijds en volgen deeltijds therapie rond

hervalpreventie, groepswerk, administratieve vaardigheden, communicatieve

vaardigheden, creatieve therapie en sport.

Schakelgroepen

Sinds mei 2009 bestaan in het PLC schakelgroepen (soms in aanvulling op

B.leave) waarin druggebruikers terecht kunnen voor wekelijkse sessies

terugvalpreventie en sociale vaardigheidstraining.

BouwprojectWork-Out

In samenwerking met de VDAB van Roeselare loopt sinds 1999 het

bouwproject Work-Out waarbij maximum acht gedetineerden een

beroepsopleiding kunnen volgen als metselaar, vloerder, stukadoor, schilder,

dakdekker, schrijnwerker, bekister of kraanman-machinist. Zij kunnen ook

een diploma behalen in wegenbouw, sanitair, schoonmaaktechnieken en

auto-cad. Deze gedetineerden volgen de opleiding op hun eigen tempo bij

VDAB en de VDAB-begeleiders helpen hen na de opleiding aan werk.

Uitweg

In februari 2010 startte het PLC in samenwerking met Fides Beernem een

pretherapiegroep ‘Uitweg‘ op die zich richt op gedetineerden met een

seksuele problematiek. Tijdens de groepsessies wordt motivatieversterkend

gewerkt om het veranderingsproces al tijdens de detentie op gang te

brengen.

 

 

 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

 

Contact