Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Penitentiair centrum van Oudenaarde

 

Bourgondiëstraat 6 - 9700 Oudenaarde

Tel.: 055/33 86 86

Fax: 055/33 86 87

 

Historiek

De gevangenis van Oudenaarde werd in 1919 gebouwd. Na WO I werden het

inkomgebouw, de portiersloge, de beheersgang en de dienst gebouwen

heropgebouwd in dezelfde stijl. De gevangenis is een van de laatste

gevangenissen die volgens het Ducpétiaux-model werden gebouwd. Tot in

1933, toen de inrichting om bezuinigingsredenen werd gesloten, fungeerde

zij als arresthuis voor beklaagden in voorlopige hechtenis of voorarrest.

Omwille van de sluiting van de centrale gevangenis van Gent werd de

strafinrichting in Oudenaarde in 1936 opnieuw geopend als strafhuis. Sinds

1978 zijn heel wat aanpassingen en renovaties uitgevoerd. Zo werd een

elektronisch beveiligingssysteem geïnstalleerd en werden de vleugels

onderverdeeld in afzonderlijke eenheden.

 

Capaciteit en Infrastructuur

De strafinrichting is gebouwd in stervorm en is een relatief kleine

gevangenis. Het is een gesloten inrichting waar mannelijke gedetineerden

onder het stelsel van bewaring leven en waar sterke veiligheidsmaatregelen

aanwezig zijn. De gevangenis telt drie verdiepingen die telkens uit twee

afgesloten secties bestaan. Op ieder niveau bevindt zich een centrum met

zicht op de twee secties.

De huidige capaciteit van de inrichting bedraagt 132 cellen, waarvan de

meeste mono-cellen zijn. Iedere cel heeft dezelfde standaardinrichting.

Verder zijn 10 cellen voorzien voor beperkte detentie die zich in een

afzonderlijk deel van het gebouw bevinden.

 

Regime

De gevangenis van Oudenaarde fungeerde in haar beginstadium

(1922-1933) als een arresthuis. In 1936 werd de gevangenis heropend en

doet sindsdien dienst als strafhuis, hoofdzakelijk voor mannelijke

langgestraften. Zij kunnen tal van gemeenschappelijke activiteiten bijwonen,

met veel aandacht voor onderwijs. De beklaagden leven gescheiden van de

veroordeelden maar kunnen ook aan de gezamenlijke activiteiten deelnemen.

 

Ateliers

De gevangenis beschikt over drie werkhuizen:

kleermakerij: ongeveer 16 gedetineerden maken hier broeken, vesten

en hemden voor de gedetineerden van alle Belgische gevangenissen.

Zij maken ook werkkledij voor het technisch personeel. Deze

gedetineerden hebben veel ervaring in het vervaardigen van slabbetjes,

kokschorten, kussenslopen, instikken van labels, enz.

poetslappen: een 20-tal gedetineerden versnijden en verpakken hier

stoffen.

magazijnen: zo’n 30 gedetineerden vervullen opdrachten voor externe

firma’s zoals magneetbanden kleven en klein elektromateriaal

monteren.

 

Activiteiten voor gedetineerden

Opleiding en vorming

In de gevangenis van Oudenaarde kunnen de gedetineerden zoals in vele

andere gevangenissen een officieel diploma of attest behalen en dit dankzij

volgende initiatieven:

beroepsopleidingen georganiseerd door het Centrum voor

Volwassenenonderwijs: opleiding kantoor / bedrijfsbeheer en opleiding

loodgieterij / monteur centrale verwarming

een diploma secundair onderwijs via de Examencommissie

zelfstandig werken voor het behalen van een universitair diploma

(Open Universiteit).

Voor sommige cursussen ontvangen de gedetineerden op vraag een attest

van deelname, bv. voor de cursussen budgetteren, kokkerellen, Spaans,

Frans, Engels, NT2, enz. Het attest wordt uitgereikt door de organisatie of

school die de cursus verzorgt.

Voor de officiële onderwijscursussen en vormingen die tijdens de werkuren

doorgaan en waarbij de gedetineerden een diploma kunnen behalen,

ontvangt de gedetineerde een vergoeding. De vergoeding is voorzien voor

alle cursisten, ook voor wie niet werkt. Deze wordt maandelijks of op het

einde van de opleiding (korte vormingen) uitbetaald.

Daarnaast organiseert de gevangenis ook persoonsgerichte opleidingen:

Omgaan met lastige situaties

Vader zijn in de gevangenis

Slachtoffer in Beeld

Sollicitatietraining + assessment

Cursus stresshantering

Cursus budgetteren

Individuele begeleiding en groepssessies zijn voorzien door het Centrum

voor Geestelijke Gezondheidzorg en de vzw Touché.

Cultuur en ontspanning

De culturele activiteiten van de gevangenis van Oudenaarde zijn talrijk:

theatervoorstellingen

dramalessen

bibliotheek

debatten

optredens

literaire activiteiten

Ook op vlak van ontspanning heeft de gevangenis heel wat te bieden. Zij

organiseert yoga-sessies, een crea-atelier en gitaarlessen. Gedetineerden

kunnen aan fitness doen, tafeltennis spelen of het B-fitprogramma volgen.

De gevangenis organiseert ook jaarlijks de zomerspelen en ‘Sport mondial’

om de gedetineerden aan het sporten te krijgen.

 

 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact