STICHTING VOOR MORELE BIJSTAND
AAN GEVANGENEN

SMBG

Welkom !
WIE ZIJN WIJ?

SMBG: Deze website richt zich tot iedereen die op zoek is naar informatie over het leven in de gevangenis. Detentie is voor de persoon in kwestie en diens omgeving een ingrijpende gebeurtenis. 

De Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG) wil aanwezig zijn gedurende de verschillende etappes van het gevangenisparcours: voor zowel de (ex)gedetineerde als zijn familie. 

De stichting heeft als doel de gedetineerden te begeleiden gedurende zijn hechtenis en biedt ondersteuning bij de voorbereiding op diens terugkeer in de maatschappij. Ook familieleden en verwanten kunnen bij de SMBG terecht voor ondersteuning gedurende deze moeilijke periode. 

De SMBG heeft bovendien een maatschappelijke rol. 

Met projecten probeert men de maatschappij te sensibiliseren en vooroordelen over detentie tegen te gaan.

Ondernemingsnummer 0408.374.255

 

missies
MORELE BIJSTAND

Alle morele adviseurs bieden individuele hulp: zij die dat wensen, bieden ook collectieve hulp aan. Morele hulp werkt op verschillende niveaus

PSYCHO SOCIALE DIENST

De psychosociale dienst bestaat uit verschillende sociaal assistenten en een psychologe die actief zijn in de Brusselse gevangenissen.

ANIMATIE EN VORMING

De dienst animatie en vorming is opgericht in de jaren 80. Deze organiseert socio-cultrurele projecten en vormingen in de Brusselse gevangenissen.

ONS DOEL :

Onzelfzuchtig en filantropisch, is het bevorderen van sociale vooruitgang, het vergemakkelijken van de reclassering en het bijdragen aan de ontwikkeling van de begunstigden.

Publicaties

    • Messages in bottlesis een schrijfproject dat door middel van flessenpost een brug tracht te maken tussen de gevangenis en de maatschappij. Moreel consulenten verzamelden verhalen van gedetineerden uit verschillende Vlaamse gevangenissen die in flessen tentoon werden gesteld op verschillende evenementen in Leuven, Hasselt en Brussel.

    • De publicatie naar aanleiding van het gelijknamige project dat is georganiseerd in het kader van de Nationale Dagen van de Gevangenis in 2016 is te verkrijgen via de SMBG.« Littekens aan de oppervlakte. Sporen naar diepgang. »In het najaar van 2011 vroegen de moreel consulenten aan hun cliënten wie het verhaal wou doen bij een litteken op hun lichaam, en ook bereid was om dit te laten fotograferen.   
       

    • Voor een mooi overzicht van de activiteiten van de SMBG kan u een kijkje nemen in ons jaarverslag. Het jaarverslag  is te verkrijgen via de SMBG of raadpleegbaar op de stichting.

 
 
messages in bottles SMBG