Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Penitentiaire inrichting van Merksplas

 

Steenweg op Wortel 1 - 2330 Merksplas

Tel.: 014/47 33 11                    

Fax: 014/47 33 83

 

Historiek

De strafinrichting van Merksplas werd in 1825 gebouwd als kolonie voor de

opvang van bedelaars en landlopers. Na WO II evolueerde deze inrichting

naar een halfopen gevangenis met gemeenschapsregime. Vandaag is deze

inrichting een gesloten penitentiaire inrichting voor veroordeelden en een

beveiligde inrichting voor sociaal verweer voor geïnterneerden.

In juni 2009 werd De Haven in gebruik genomen, een afdeling voor

beveiligde zorg voor geïnterneerden met een verstandelijke handicap. De

afdeling bevindt zich in een voor deze doelgroep speciaal voorziene

nieuwbouw. In samenwerking met de Vlaamse overheid is de strafinrichting

van Merksplas toonaangevend voor de huisvesting en begeleiding van

verstandelijk gehandicapte geïnterneerden binnen een inrichting voor sociaal

verweer. De strafinrichting is sinds 1999 een beschermd monument en is

gelegen in een geklasseerd landschap.

 

Capaciteit en Infrastructuur

Op een grote site van meer dan 66 ha is de inrichting onderverdeeld in 10

paviljoenen of afdelingen. Slechts twee paviljoenen beschikken over

individuele cellen. Op de andere paviljoenen zijn voornamelijk cellen voor

twee of vier personen voorzien maar ook enkele grotere woon- en

slaapzalen.

De inrichting biedt plaats aan 671 gedetineerden. Het merendeel van deze

plaatsen wordt sinds maart 2010 ingenomen door om en bij de 350

geïnterneerden. De 321 aanwezige veroordeelden bevinden zich

voornamelijk in de strafcategorie tot tien jaar.

 

Regime

De strafinrichting van Merksplas is een gesloten strafinrichting voor

veroordeelden. Daarnaast is zij een beveiligde inrichting voor sociaal

verweer voor geïnterneerden met een psychiatrische crisisafdeling waar

zowel veroordeelden als geïnterneerden terecht kunnen die in een

psychiatrische crisis verkeren.

Het detentieregime is gericht op de terugkeer naar de samenleving. Overdag

nemen de gedetineerden deel aan gemeenschappelijke tewerkstellings-,

opleidings- en ontspanningsactiviteiten.

 

Ateliers

De strafinrichting beschikt over een drukkerij en een smidse. Daarnaast

werkt de inrichting met externe aannemers voor de productie van slagijzers

voor het plaatsen van parketvloeren, de productie van metaalconstructies,

triplexplaten en laadborden, de recyclage van papier, de revisie van

hygiënische handdoektoestellen, het voorbereidend samenstellen van

verpakkingsmaterialen, enz. In totaal werken in de verschillende

werkplaatsen ongeveer 200 gedetineerden. Binnen de huishoudelijke

diensten van de inrichting (wasserij, keuken, onderhoud paviljoenen, enz.)

zijn ongeveer 110 gedetineerden werkzaam.

 

Activiteiten voor gedetineerden

Opleiding en vorming

De strafinrichting van Merksplas biedt verschillende opleidingen aan:

onderhoud en herstellingen: modules elektriciteit, sanitair,

hout, bouw en decoratie

bedrijfsbeheer

hulpkok: modules desserten, koude keuken en warme keuken

Project Algemene Vakken

ICT: basisdactylo, Windows, Word, Excel en Powerpoint

Talen: Nederlands (NT2), Engels, Frans en Spaans

In het Open Leercentrum staat een lesgever de gedetineerden bij voor

allerhande individuele studievragen. De gedetineerden kunnen in een stille

studieruimte ongestoord studeren. De inrichting biedt regelmatig

kortlopende cursussen aan, die onder andere door vzw De Rode Antraciet

worden georganiseerd: ‘Omgaan met lastige situaties voor veroordeelden’,

‘Gedetineerd, sta ik nu alleen’, ‘Vader zijn in de gevangenis’, ‘Kom op voor

jezelf’ en ‘Slachtoffer in Beeld’. Daarnaast worden andere vormingen

georganiseerd zoals EHBO en gespreksgroepen.

Cultuur en ontspanning

Culturele activiteiten zijn bijvoorbeeld Buiten Beeld, in samenwerking met het

theaterproject Open Doek, en Behind the Scenes-jury. Gedetineerden kunnen

boeken ontlenen uit de centrale bibliotheek en de paviljoensbibliotheken.

Ontspanningsactiviteiten zoals kaarten, knutselen, bingo en schaken worden

het hele jaar aangeboden. In de zomer organiseert de inrichting een ‘Week

van de Wereld’.

De bejaarde en mindervalide gedetineerden op paviljoen V kunnen dankzij de

inzet van vrijwilligers aan ontspanningsactiviteiten deelnemen zoals koken,

bewegingssessies en spelletjes.

Op de wandeling kunnen gedetineerden tafeltennis, basketbal, volleybal en

voetbal spelen maar ook aan fitness-, yoga- en tai-chi sessies deelnemen.

Daarnaast wordt in het kader van de werkgroep ‘directe omgeving’ het

kinderbezoek maandelijks op een kindvriendelijke manier georganiseerd.

 

 

 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact