Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Gevangenis van Mechelen

Liersesteenweg 2 - 2800 Mechelen

Tel.: 015/44 62 70

Fax: 015/44 62 74

 

Historiek

De gevangenis van Mechelen is een gesloten inrichting uit de negentiende

eeuw en heeft een typische panopticonstructuur met drie vleugels.

 

Capaciteit en Infrastructuur

De gevangenis van Mechelen telt 3 vleugels. De A-vleugel is voorbehouden

voor veroordeelden en de B-vleugel voor verdachten. Sinds oktober 2009 zijn

tien cellen opnieuw in gebruik genomen in de C-Vleugel. Sinds de

verbouwingen in 2009 bedraagt de capaciteit 84 mannelijke gedetineerden.

Het bevolkingsaantal schommelt in de praktijk tussen de 115 en 130

gedetineerden.

 

Regime

De gevangenis van Mechelen is sinds 1847 een gesloten inrichting, waar het

merendeel van de gedetineerden voornamelijk op cel verblijft. De gevangenis

is uitsluitend bestemd voor mannelijke gedetineerden en heeft hoofdzakelijk

de functie van een arresthuis voor het gerechtelijke arrondissement Mechelen

(ongeveer 50% van de populatie). Zij huisvest eveneens veroordeelden en

recidivisten met straffen tot tien jaar. Het regime van de veroordeelden is

eerder een beperkt gemeenschapsregime, waarbij de onderlinge contacten

beperkt blijven tot de gemeenschappelijke activiteiten. Op de C-vleugel

verblijven een tiental geselecteerde veroordeelden die overdag in de

gevangenis werken en daar op bepaalde tijdstippen een beperkt ‘opendeurregime’

genieten.

 

Ateliers

Gedetineerden kunnen werken in het atelier, bij de onderhoudsdienst van de

inrichting of celwerk verrichten. In totaal stelt de gevangenis een veertigtal

gedetineerden te werk. De gedetineerden van de gevangenis van Mechelen

verrichten werk voor een tiental firma’s. Dit gebeurt grotendeels in het

werkhuis en indien mogelijk op cel. De voornaamste werken zijn het in- en

uitpakken van geschenkartikelen en motoronderdelen. In de huishoudelijke

diensten kunnen gedetineerden werken als diender of kuiser op de vleugels

en in de burelen, de wasserij/kleedkamer, de keuken of bij de technische

dienst. Drie gedetineerden werken binnen het tuinproject om hun burgerlijke

partijen te betalen.

 

Activiteiten voor gedetineerden

Opleiding en vorming

De gevangenis van Mechelen organiseert volgende opleidingen: Nederlands

voor anderstaligen en Spaans, bedrijfsbeheer, ICT-opleidingen, basiscursus

elektriciteit, veiligheid op het werk, enz. Naast het standaardaanbod dat

vanuit vzw De Rode Antraciet georganiseerd wordt, werkte de gevangenis in

samenwerking met de lokale partners een ruim vormingsaanbod uit:

Rondom Prison

Inwoners van de regio en personeel en gedetineerden uit de Mechelse

gevangenis worden in het project samengebracht om een aantal

vooroordelen en ongenuanceerde beelden over straf, detentie en het leven in

de gevangenis te ontkrachten en bij te sturen. Via verschillende stappen

wordt toegewerkt naar de ontmoeting tussen de drie groepen. Er wordt

aandacht besteed aan de culturele geschiedenis van de stad Mechelen en het

gevangeniswezen.

Vorming drugs ‘Zegen of vloek’

Een medewerker van vzw Sociale Werkplaats De Sleutel begeleidt deze

vormingreeks over drugs. Gedetineerden kunnen via het interne videokanaal

de film ‘Requiem for a dream’ bekijken vooraleer zij aan deze vorming

deelnemen om hen voor deze thematiek te sensibiliseren.

Vorming ‘Niet meer door het lint’ en ‘Agressiebeheersing in de

(ex-)relatie’

Deze gespreksgroepen, die handelen over agressiebeheersing en

intrafamiliaal geweld, worden begeleid door het Centrum voor Geestelijke

Gezondheidszorg De Pont.

Anders Bekeken

Deze gespreksgroep past binnen het opzet om een slachtoffer- en

herstelgerichte dimensie te creëren binnen het gevangeniswezen. Vier

thema’s staan hierbij centraal: detentie, het gerechtelijk apparaat,

slachtofferschap en herstel. Deze thema’s worden telkens vanuit een andere

dimensie bekeken: vanuit zichzelf en de eigen omgeving, vanuit het

slachtoffer en zijn omgeving en vanuit de maatschappij.

Jail TV:

Jail TV is het interne televisiekanaal van de gevangenis van Mechelen. In

nauwe samenwerking met laatstejaarsstudenten journalistiek nemen

gedetineerden de taak van producer, cameraman, interviewer of monteur op

zich en verzorgen tweewekelijks in team hun eigen 30 minuten durende

televisiejournaal. Jail TV is het Vlaamse voorbeeld van Third Sector Media,

ook wel doelgroepenmedia genaamd. Het is een sociaal participatief ‘narrow

casting’ mediaproject met als doel gedetineerden te informeren, bij te

scholen in sociale en emotionele vaardigheden en hen creatief te stimuleren.

Cultuur en ontspanning

De gedetineerden kunnen in de theaterzaal regelmatig een filmvoorstelling

bijwonen en deelnemen aan een nabespreking of genieten van een optreden.

Maandelijks organiseert de gevangenis een kaartavond. Gedetineerden

kunnen zich eveneens inschrijven voor drumlessen. De gevangenis beschikt

over een nieuwe bibliotheek die in samenwerking met de stadsbibliotheek in

een ruim aanbod van lectuur voorziet. Daarnaast kunnen gedetineerden tot

tweemaal per week fitnessen. Regelmatig worden ook sportactiviteiten

voorzien op de wandeling, zoals voetbal.

 

 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact