Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Penitentiaire inrichting Marneffe

Rue du Sart 208 4210 MARNEFFE Tel : 085/71.02.00

Het centrale gebouw is een kasteel dat in de 19e eeuw werd gebouwd. In de loop der jaren werden er verschillende annexen aangebouwd. Het gebouw had reeds uiteenlopende functies vervuld vooraleer het in 1940 ter beschikking werd gesteld aan het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen besloot het domein te gebruiken voor de bevoorrading van de andere gevangenissen van het land met groenten, die door de oorlog schaars waren geworden.

Het CPE van Marneffe is een instelling met een semi-gemeenschapsregime en semi-open regime in die zin dat de gedetineerden worden ondergebracht in kamers waarvan de deuren een groot deel van de dag open blijven en 's nachts worden gesloten. Marneffe is een penitentiair schoolcentrum dat voorzien is voor 131 gedetineerden en is zeer zelden overbevolkt. In deze inrichting worden de cellen kamers genoemd. De gedetineerden hebben een eigen sleutel die alleen mag worden gebruikt om de kamer te sluiten wanneer zij niet in hun kamer zijn. Dit om diefstallen te vermijden. In principe zijn alle gedetineerden hier werkzaam, ofwel in de ateliers, in de landbouw, in de tuin, bij de regie, bij de techniek of bij het onderhoud of ze volgen lessen.

De gevangenis is gelegen in de natuur omgeven door een groot park met een voetbalterrein en velden. De bewoners kunnen aan talrijke activiteiten deelnemen zoals vissen, wandelen, pétanque, voetbal, zwemmen, power training, fietsen, fotografie, video-opnamen, enz.

 

 

 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact