Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Penitentiaire inrichting van Jamioulx

rue Fr. Vandamme 172 - 6120 Jamioulx

Tel.: 071/22 94 70
Fax: 071/21 57 78

Historiek

De gevangenis van Jamioulx is de eerste moderne gevangenis van na WO II. In 1958 werden de plannen en de maquette ervan tentoongesteld in Brussel tijdens de wereldtentoonstelling. Voor de opening van de gevangenis van Jamioulx, die de verouderde gevangenis van Charleroi verving, was het echter nog wachten tot 1975. Enkele dagen volstonden om de 120 gedetineerden die in de gevangenis van Charleroi zaten, over te brengen.

Vanaf 1984 werd echter in sommige lokalen de aanwezigheid van asbest ontdekt. Op een week tijd werden alle gedetineerden en beambten overgebracht naar andere Belgische inrichtingen. Naast het aanzienlijke werk van asbestverwijdering, werden tijdens de sluitingsperiode ook renovatiewerkzaamheden uitgevoerd voor 5 van de 9 afdelingen. De vroegtijdige heropening (februari '86) was het gevolg van de algemene overbevolking waar de Belgische gevangenissen toen reeds mee te kampen hadden.

In 2005 werd, ter preventie, besloten om in de gevangenis een tweede maal asbestverwijderingswerkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden die eind 2005 van start waren gegaan, werden verschillende keren onderbroken omwille van overbevolking.


Regime

De gevangenis van Jamioulx is een vermaard arrest- en strafhuis. Zij beschikt ook over een psychiatrische afdeling.  De beschikbare lokalen die verspreid zijn over 9 afdelingen waarvan 1 voorbehouden is aan de psychiatrische afdeling, worden verdeeld onder de gedetineerden onder aanhoudingsbevel en de veroordeelden. Omwille van de infrastructuur van het gebouw (een groot vierkant van 100m per zijde) en de extreme veranderlijkheid van de categorieën van gedetineerden is het niet mogelijk om één of meerdere afdelingen voor één of andere categorie van gedetineerden voor te behouden.

Het detentieregime is dan ook hoofdzakelijk cellulair. Twee afdelingen genieten echter een zogenaamd open regime (cellen die enkel op bepaalde tijdstippen van de dag sluiten voor aanwezigheidscontrole), een andere afdeling is halfopen (de openingsuren zijn minder lang dan bij de open afdelingen). De gedetineerden die deze regimes volgen, moeten beantwoorden aan criteria die verbonden zijn aan het leven in gemeenschap.

De gedetineerden beoefenen sport in de fitnesszalen. De belangrijkste sportactiviteit blijft voetbal. Eind 2009 werden twee nieuwe multifunctionele voetbalvelden ingericht.


Capaciteit en infrastructuur

De gevangenis van Jamioulx is uniek binnen het architecturale gevangenislandschap. Het gebouw ligt in de provincie Henegouwen, grenst aan de gemeenten Marcinelle, Nalinnes en Jamioulx, ligt midden in een bos en is gebouwd volgens een Canadees model. Het cellencomplex is gebouwd in een vierkant met zijden van 100 meter en omvat 168 celruimten, verdeeld in 9 afdelingen over 4 niveaus en 3 verdiepingen.

Alle cellen hebben uitzicht op de binnenplaats, een enorm vierkant met een oppervlakte van een hectare dat in twee verschillende ruimtes is ingedeeld voor de niveaus 1-2 en 3-4. De administratieve lokalen bevinden zich in een vierkante blok die ook met het cellencomplex verbonden is via een centrale, ronde hal.

Er is geen afsluitingsmuur. De gangen van de overdekte afdelingen achter de muren van de voorgevel in glasdallen vormen zelf de afsluiting. Een met camera's uitgeruste omheining beveiligt de ingang van de site.

In theorie heeft de gevangenis van Jamioulx een capaciteit van 268 plaatsen. De gemiddelde bezettingsgraad bedraagt 400 gedetineerden. Beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden moeten naast elkaar leven.


Ateliers

De gevangenis van Jamioulx was ontworpen zonder werkplaatsen. Om het mogelijk te maken om gedetineerden te laten werken voor privé-firma's, werden de huidige lokalen anders ingedeeld. Zo werd de wasserij naar één van de kelders verplaatst. De vrijgekomen ruimte maakt de opening mogelijk van 2 kleine werkplaatsen waar lichte goederenbehandeling (verpakken, lijmen, enz.) kan worden verricht. Een twintigtal gedetineerden kan er worden tewerkgesteld.  Anderen kunnen worden ingezet voor bepaalde werken in hun cel.


Activiteiten voor gedetineerden


Opleiding en onderwijs

De gevangenis van Jamioulx biedt twee soorten opleidingen:

• Kwalificerende opleidingen in betegeling en beroepen in de bouw
Behalve de theoretische en praktische aspecten van de opleiding bevat het programma ook expressieateliers, individuele gesprekken rond motivatie, sociale begeleiding en hulp bij integratie. De groepen zijn evenwel verkleind (2 x 12 personen), omdat de beschikbare lokalen klein zijn. Het deelnemen aan de module « betegeling » is omwille van de duur (1 academisch jaar) voorbehouden aan de veroordeelden.
• algemene opleidingen: basisopleiding Frans en wiskunde, Frans vreemde taal, beginnerscursus informatica.

De gedetineerden die deze opleidingen volgen, krijgen een opleidingspremie identiek aan deze die de RVA aan zijn stagiairs geeft. Op geregelde tijdstippen vinden contacten plaats met vertegenwoordigers van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de scholen voor sociale promotie om de continuïteit van de modules te behouden.

Culturele en ontspanningsactiviteiten

Voetbal vormde bij de gedetineerden van Jamioulx altijd al de belangrijkste ontspanningsactiviteit. Sinds 2009 vervangen 2 nieuwe terreinen (multi-sportterreinen) de beteerde velden die als speelvelden dienstdeden. De gedetineerden hebben een ploeg gevormd die de kleuren van de gevangenis verdedigt tijdens matchen tegen externe spelers. Regelmatig worden matchen tegen de ploeg van Marneffe georganiseerd. De wekelijkse training wordt verzorgd door een externe trainer. In het weekend vinden twee matchen plaats: één voor de gedetineerden die deel uitmaken van de permanente ploeg en één voor bepaalde gedetineerden die eens tegen de bal willen trappen.

De tweede sportieve activiteit die populair is bij onze gedetineerden is body-building. In de afdelingen zijn verschillende goed uitgeruste zalen geïnstalleerd.

Voor de culturele activiteiten heeft de gevangenis van Jamioulx een jaarlijkse planning gemaakt die iedere 6 tot 8 weken in een activiteit voorziet: moderne muziekconcerten, interactief toneel, workshops, enz.

Sinds verscheidene maanden is er ook een samenwerking tussen de gedetineerden en een ‘publiek schrijfster’. Deze persoon helpt vrijwillig de gedetineerden die brieven wensen te schrijven.

 

 

 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact