Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Gevangenis van Ittre

rue de Clabecq 100 - 1460 Ittre

Tel.: 02/367 00 00
Fax: 02/367 00 65

Historiek

 

In december 1996 besliste de Ministerraad om in Waals-Brabant een gevangenis te laten bouwen, gelijkaardig aan die van Andenne. Twee terreinen in Tubize en Ittre kwamen in aanmerking. Omwille van de vorm en de oppervlakte (meer dan 10 hectare) van het terrein in Ittre werd dan ook gekozen om hier de nieuwe gevangenis te bouwen. In november 1999 werden de werken aangevat en in juni 2002 werd de gevangenis in gebruik genomen.

 

Capaciteit en infrastructuur

 

De gevangenis van Ittre is een gesloten inrichting die bestaat uit drie vleugels. Zij is een van de hoogbeveiligde inrichtingen van het land. Iedere vleugel bestaat uit vier verdiepingen die uitgeven op het centrum. Elke sectie telt 32 cellen en een triocel. In totaal zijn in de gevangenis dus 372 individuele cellen, 12 duocellen en 12 triocellen voorzien. De inrichting beschikt over een ruime sportzaal en een fitnesszaal. De inrichting werd zo gebouwd dat er veel natuurlijk daglicht binnenvalt.

 

Regime

De gevangenis van Ittre is voorbehouden voor mannelijke veroordeelde gedetineerden uit de Brusselse regio en is dus een strafhuis. Het is de enige gevangenis voor strafuitboeting in Brussel en omdat zij dichtbij de hoofdstad gelegen is kunnen de gedetineerden uit deze regio contact houden met hun familie en vrienden.

In de gevangenis van Ittre heerst een cellulair regime waarbij alle gedetineerden op cel verblijven en hier dus ook eten. Zij die werken in de ateliers kunnen in de refter ter plaatse lunchen. Wanneer zij niet op cel verblijven, kunnen de gedetineerden dagelijks deelnemen aan gemeenschappelijke activiteiten. Op elke sectie zijn bovendien een pingpongtafel en een kleine keuken voorzien. Hier kunnen de gedetineerden ook tafelvoetbal spelen. Zij kunnen drie keer per week gebruik maken van de grote sportzaal en de fitnesszaal. Naast de gebruikelijke voorzieningen op cel kunnen de gedetineerden in de gevangenis van Ittre ook een televisietoestel huren en beschikken over een koelkast op cel.

 

Ateliers

In de gevangenis van Ittre kunnen een honderdtal gedetineerden werken in de keuken, de personeelskantine, de tuin, de wasserij, enz. Om aan alle gedetineerden de kans te bieden om te werken, werkt iedereen aan 80%. De inrichting beschikt bovendien over vier ateliers waar 30 bedrijven werk kunnen bieden aan 150 gedetineerden.

 

Activiteiten voor gedetineerden

Vorming en opleiding

De gedetineerden kunnen ook herstelgerichte cursussen volgen die worden gegeven door de vzw ADEPPI. De Ecole de Promotion Sociale van Nijvel geeft beroepsopleidingen in informatica, grootkeuken, management en tuinbouw. Deze laatste opleiding wordt gegeven op een van de wandelingen van de gevangenis waar een terrein van 600 m² is voorzien. De bedoeling is dat de gedetineerden in de toekomst ook zullen instaan voor het ontwerp en onderhoud van het park en de tuin.

In de gevangenis van Ittre kunnen gedetineerden ook algemene cursussen volgen om hun kennis in verschillende domeinen te verdiepen. Zo organiseert de inrichting cursussen Frans, Engels en informatica.

 

Cultuur en ontspanning

 

In de sportzaal van de gevangenis kunnen gedetineerden minivoetbal, basketbal en badminton spelen. Daarnaast is ook een fitnesszaal aanwezig en op de wandeling is een ruimte voorzien om basketbal en minivoetbal te spelen. Bij gelegenheid organiseert de gevangenis wedstrijdenmet externe ploegen. Een coach van de Koninklijke Belgische Voetbalbond voorziet twee keer per week zaalvoetbaltrainingen voor een dertigtal gedetineerden. In samenwerking met de vzw Relais Parents-Enfants organiseert de gevangenisdirectie regelmatig activiteiten voor gedetineerde vaders en hun kinderen. De gedetineerden kunnen ook deelnemen aan tal van culturele activiteiten waaronder een rap-atelier concerten, tentoonstellingen en theatervoorstellingen.

 

 

 

 

 

 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact