Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Gevangenis van Saint-Hubert

Thiers den Born 6870 SAINT-HUBERT Tel : 061/61.17.91

 

Historiek

 

In het Centre de Détention (CD) in Saint-Hubert, dat in gebruik werd genomen in 1972, heerst een open en gedeeltelijk gemeenschappelijk regime. Op die manier kunnen de gedetineerden zich voorbereiden op een leven buiten de gevangenis. De activiteiten van het Centre de Détention zijn dan ook gericht op reïntegratie en herstel door de gedetineerden de kans te bieden om te werken, activiteiten te volgen binnen en buiten de inrichting, enz.

 

 

 

 

 

 

Het gesloten federaal centrum voor jongeren in Saint-Hubert

oGeschiedenis

oRegime

oCapaciteit en infrastructuur

oActiviteiten voor gedetineerden

Geschiedenis

Het gesloten federaal centrum voor jongeren in Everberg had als opdracht om Belgische minderjarige jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en door een jeugdrechter werden geplaatst, op te vangen. Er werd beslist om de capaciteit van deze opvang uit te breiden door de oprichting van een gesloten jeugdinstelling voor het Franstalige deel van het land.

Het gesloten federaal centrum in Saint-Hubert werd op 2 april 2010 geopend, na meer dan een jaar renovatiewerken. Sinds 30 april 2010 ving de gesloten jeugdinstelling de eerste bewoners op, jongeren die van het Franstalige gedeelte van het gesloten centrum te Everberg kwamen.  Midden juni werd de afdeling geopend die uit handen gegeven minderjarigen opvangt. Het federaal personeel en het gemeenschapspersoneel werd geleidelijk aangesteld in de loop van het eerste trimester van 2010.


Regime

In het centrum verblijven twee bevolkingscategorieën: 

·                       37 plaatsen zijn voorbehouden aan minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en door de jeugdrechter werden geplaatst. De plaatsing van de jongeren moet beantwoorden aan bepaalde wettelijke criteria zoals het gebrek aan plaats in de gesloten instellingen van de Franse Gemeenschap. De duur van de plaatsing bedraagt maximum 2 maanden en 5 dagen.

·                       13 plaatsen zijn beschikbaar voor uit handen gegeven minderjarigen. Dit zijn minderjarigen die de jeugdrechter naar Justitie doorverwijst naar het gerecht voor meerderjarigen, maar die wegens hun leeftijd nood hebben aan een gespecialiseerde begeleiding. De gevangenisreglementering en het klassieke strafrecht zijn in dat deel van de instelling van toepassing. 

Deze twee categorieën van minderjarigen hebben geen contact met elkaar, noch met de gedetineerden van het detentiecentrum. De detentieregimes verschillen afhankelijk van de categorie bewoners.


Capaciteit en infrastructuur

Het gesloten federaal centrum voor jongeren in Saint-Hubert staat op hetzelfde terrein als het detentiecentrum.  Twee paviljoenen van het centrum zijn gerenoveerd en aangepast aan de specifieke kenmerken van de nieuwe bewoners. De werkzaamheden voor de bouw van een conciërgegebouw en een administratief blok zijn gepland voor de komende jaren.

Het gesloten centrum heeft een oppervlakte van 15 000 m² en staat helemaal los van het detentiecentrum en het is administratief onafhankelijk.  Het centrum beschikt over een eigen ingang.  Toch is er nog samenwerking bij de bereiding van de maaltijden en de wasdienst.


Activiteiten voor gedetineerden

Het personeel van 'Aide à la jeunesse' van de Franse Gemeenschap zorgt voor de jongeren van de drie opvoedingsafdelingen op pedagogisch en psychosociaal vlak en wat de organisatie van het dagelijks leven betreft.  Het opvoedend, psychosociaal en onderwijzend personeel houdt zich 14 uur per dag met de jongeren bezig om de opdrachten die zijn vastgelegd in het pedagogische project van de Franse Gemeenschap te vervullen.  In dat kader nemen de jongeren deel aan verschillende activiteiten, gaande van individueel schoolwerk tot buitensport, naast ateliers om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. Een voorbereiding op de terechtzittingen voor de jeugdrechter en de gevolgen van de plaatsing behoren ook tot de taken van het gemeenschapspersoneel. Het federaal personeel heeft als taak te zorgen voor de orde en veiligheid, de infrastructuur, de logistiek, de medische zorgen en de aankomst van de jongere.

De afdeling van de uit handen gegeven gedetineerden is op een meer klassieke, penitentiaire wijze geregeld, met een gespecialiseerde begeleiding. Zo ontstaan samenwerking en partnerschappen om de zorg voor deze speciale categorie van gedetineerden te verbeteren. Voorbeelden van activiteiten die door de buitendiensten, in het bijzonder de dienst ‘Aide aux justiciables’ van de Franse Gemeenschap, worden verzorgd, zijn: pedagogische ondersteuningsactiviteiten bij het afstandsonderwijs, reflectiemodules over het thema verslaving of begeleiding bij het sporten.

 

 

 

 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact