Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Penitentiair Schoolcentrum te Hoogstraten

 

Gelmelstraat 131 - 2320 Hoogstraten

Tel.: 03/340 48 00

Fax: 03/340 48 80

 

Historiek

Het Penitentiair Schoolcentrum van Hoogstraten (PSC) bevindt zich in het

Gelmelslot dat in 1931 in gebruik werd genomen als gevangenis. Het PSC

strekt zich uit over een domein van ongeveer tachtig hectaren. Het geheel

omvat een kasteel met aanpalende gebouwen, weiden en landbouwgronden.

Het kasteelgebouw gaat terug tot de negende eeuw waar oorspronkelijk een

houten burchttoren stond. Op het eind van de twaalfde eeuw is de houten

toren omgebouwd tot een stenen slot.

In de veertiende eeuw vonden grote verbouwingen plaats met als resultaat

een renaissancegebouw met wallen, wachttorens, ophaalbruggen, een

wapenzaal en een slotkapel. Na de Franse revolutie kwam het kasteel in

handen van de Franse revolutionairen en werd het een gendarmeriekazerne.

Van 1810 tot 1880 werd het kasteel gebruikt als bedelaarsoord. Daarna

ontstond de Rijksweldadigheidskolonie die uiteindelijk werd omgevormd tot

een penitentiair schoolcentrum in 1931 voor jonge gedetineerden afkomstig

uit de Rijksnijverheidsschool van Gent en de Rijkslandbouwschool van

Merksplas. Vandaag de dag ligt de focus in het schoolcentrum op integratie

door arbeid en opleiding.

 

Capaciteit en Infrastructuur

Het penitentiair schoolcentrum heeft een capaciteit van 170 gedetineerden.

Zij worden verdeeld over 3 afdelingen: de observatieafdeling A, de

verblijfsafdeling D en de verblijfsafdeling op het kasteel. De kasteelafdeling

als residentiële afdeling huisvest 125 gedetineerden op individuele kamers.

De volgende diensten en lokalen bevinden zich op de kasteelafdeling: de

kleedkamer, de technische dienst, de keuken, de administratieve diensten,

de voedingsmagazijnen, de bezoekzalen, de ontspanningszalen, de

sportzaal, de kapel en de theaterzaal. Buiten de kasteelafdeling bevinden

zich de observatieafdeling en de verschillende werkateliers voor

palettenproductie, schrijnwerkerij, drukkerij en het landbouwbedrijf. Vijf

beroepsopleidingen worden buiten de kasteelafdeling georganiseerd.

 

Regime

De typische structuur van het gebouw en de groene omgeving zorgen voor

een open en rustige sfeer. In het PSC verblijven enkel veroordeelden die leven

in een sterk gemeenschapsregime.

Hoogstraten is de enige strafinrichting in Vlaanderen die systematisch

beroepsopleidingen voor gedetineerden organiseert. Zij kunnen ook werken

in de ateliers en op de boerderij. Van de gedetineerden wordt verwacht dat

zij ofwel een opleiding volgen ofwel werken. Het open gemeenschapsregime

binnen de inrichting is hier dan ook op ingesteld.

 

Ateliers

De gedetineerden die in het PSC verblijven, kunnen tijdens de week werken

of een beroepsopleiding volgen. Op verschillende avonden voorziet de

inrichting ook onderwijs- en vormingsactiviteiten. Zij kunnen werken op de

boerderij, in de bakkerij, de huishoudelijke diensten, de werkhuizen (karton,

Pasec, hervapal), de schrijnwerkerij, de drukkerij of helpen bij het onderhoud

van de gebouwen en het park.

 

Activiteiten voor gedetineerden

Opleiding en vorming

Het schoolcentrum legt expliciet de nadruk op maatschappelijke

reïntegratie door arbeid en vorming. Gedetineerden kunnen in het Open

Leercentrum blind leren typen, hun computerkennis onderhouden, leren

lezen en schrijven, lessen rekenen/wiskunde volgen, leren brieven schrijven,

enz. Daarnaast voorziet het PSC ook een divers aanbod aan andere

opleidingen zoals Communicatie op de werkvloer, hulpkok, tuinbouw,

computer en besturingssystemen, Slachtoffer in Beeld, omgaan met lastige

situaties, Vader in de gevangenis, EHBO, leren solliciteren en Jobwijzer

(assessmenttraining).

De beroepsopleidingen nemen ongeveer zes maanden voltijds dagonderwijs

in. Daarna volgt een periode van drie weken testing in het VDAB-centrum van

Herentals. Als de cursist slaagt, ontvangt hij een erkend VDAB-attest.

Gedetineerden kunnen kiezen uit 5 beroepsopleidingen: metser, schilder/

behanger, elektriciteit, automechanica en stukadoor.

Cultuur en ontspanning

Het schoolcentrum voorziet in een brede waaier aan sportmogelijkheden.

Afhankelijk van het seizoen kunnen de gedetineerden aan minivoetbal,

volleybal en basketbal doen, en dit zowel binnen als buiten. Wekelijks vinden

voetbaltrainingen op een officieel veld plaats in open lucht. De gevorderden

kunnen deelnemen aan plaatselijke vriendenmatchen tegen ploegen uit de

buurt of tegen ploegen van andere gevangenissen.

Elke jaar wordt een Start-to-run programma georganiseerd en start het

MyFitPlan waarbij de gedetineerden onder wekelijkse individuele begeleiding

een jaar lang aan hun persoonlijke conditie kunnen werken.

Naast sportieve activiteiten worden ook andere activiteiten voorzien: quizzen,

filmvoorstellingen, muziekoptredens, gitaarlessen, crea-atelier, enz. Jaarlijks

terugkerende evenementen zijn de kasteelspelen gedurende de

zomermaanden en de eindejaarsspelen.

 

 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact