STICHTING VOOR MORELE BIJSTAND
AAN GEVANGENEN

SMBG

Welkom !
WIE ZIJN WIJ?

De SMBG is een stichting van openbaar nut, erkend en vergund door de FOD Justitie en het CoCom, met de steun van de Unie der Vrijzinnige Verenigingen.

Ondernemingsnummer 0408.374.255

MORELE BIJSTAND

Alle morele adviseurs bieden individuele hulp: zij die dat wensen, bieden ook collectieve hulp aan. Morele hulp werkt op verschillende niveaus

PSYCHO SOCIALE DIENST

De psychosociale dienst bestaat uit verschillende sociaal assistenten en een psychologe die actief zijn in de Brusselse gevangenissen.

ANIMATIE EN VORMING

De dienst animatie en vorming is opgericht in de jaren 80. Deze organiseert socio-cultrurele projecten en vormingen in de Brusselse gevangenissen.