Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Gevangenis van Hasselt

Zwarte brug 4 - 3500 Hasselt

Tel.: 011/27 80 00

Fax: 011/27 81 00

 

Historiek

De eerste berichten voor de bouw van een grote gevangenis in Limburg

dateren van de jaren ‘60. De bedoeling was om de kleine, verouderde,

negentiende-eeuwse inrichtingen van Hasselt en Tongeren te vervangen door

een modern, eigentijds complex. Omwille van de aanhoudende overbevolking

in de oude gevangenissen en de noodzaak om voldoende capaciteit te

voorzien voor de detentie van veroordeelden uit de provincie, kreeg het

project groen licht. Het personeel en de gedetineerden van de oude

gevangenissen werden geïntegreerd in een nieuwbouw. De gevangenis werd

in gebruik genomen op 19 maart 2005.

 

Capaciteit en Infrastructuur

Het bouwterrein meet 9,11 ha en werd onder meer gekozen omwille van de

uitstekende bereikbaarheid en de nabijheid van de provinciehoofdstad. Een

belangrijk deel van de inrichting wordt ingenomen door randinfrastructuur

zoals de bezoekzaal, de keuken, de werkplaatsen, de inkom, het

personeelsrestaurant, lokalen voor vorming en ontspanning, administratieve

gebouwen, enz. De inrichting beschikt over 4 ruime wandelplaatsen.

De celafdeling biedt plaats aan 420 mannelijke en 30 vrouwelijke

gedetineerden. Zij zijn verdeeld over 13 secties. Elke sectie beschikt over

douches, een telefooncel, en een cel voor de huisvesting van 3

gedetineerden. In de vrouwenafdeling zijn 2 cellen voorzien voor de

huisvesting van gedetineerde moeders met hun kind. De vrouwenvleugel is

een volledig aparte afdeling. De gevangenis is uitgerust met moderne

apparatuur voor perimeterdetectie, toezicht, alarm, en communicatie. De

gevangenis van Hasselt is het eerste project in het Belgische

gevangeniswezen waar kunst geïntegreerd werd in de 10.000 m² vloer. Ook

op andere verschillende locaties binnen de gevangenismuren werden

kunstwerken harmonieus geïntegreerd.

 

Ateliers

Gedetineerden kunnen in de gevangenis van Hasselt werken binnen de

huishoudelijke diensten of in één van de werkhuizen. Zij kunnen werken in

keuken, de wasserij, de poetsdienst, de groendienst, enz. Deze

gedetineerden ontvangen een uurloon.

De gevangenis van Hasselt beschikt over 4 werkhuizen. Hier voeren

gedetineerden werken uit die worden aangeleverd door externe bedrijven.

Het gaat hier over eenvoudig plooi- en plakwerk tot de assemblage van

afgewerkte producten, waarbij gebruik wordt gemaakt van gereedschappen

en machines. De gedetineerden die zijn tewerkgesteld in de werkhuizen,

ontvangen een stukloon.

 

Activiteiten voor gedetineerden

Opleiding en vorming

De gevangenis van Hasselt focust niet alleen op veiligheid, maar neemt ook

de nodige initiatieven om gedetineerden op een humane manier te

huisvesten en te omkaderen. Gedetineerden kunnen vormingsactiviteiten

bijwonen (algemene vorming en specifieke scholing). Voor de concrete

invulling van de diverse programma’s en activiteiten wordt nauw

samengewerkt met de diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

Cultuur en ontspanning

De gedetineerden kunnen in de gevangenis van Hasselt gebruik maken van

een uitgebreid sportaanbod en van de fitnesszaal. Er vinden geregeld

workshops plaats. De gevangenis besteedt bijzondere aandacht aan het

multiculturele aspect en organiseert een suiker- en offerfeest en een

specifiek kerstbezoek. Gedetineerden kunnen daarnaast boeken uitlenen in

de gevangenisbibliotheek. De gevangenis organiseert ook andere activiteiten

zoals muzikale optredens (onder meer het Play festival) en sporttornooien.

 

 

 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact