Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Gevangenis van Gent

Nieuwe Wandeling 89 - 9000 Gent

Tel.: 09/234 65 00

Fax: 00/234 65 89

 

Historiek

De gevangenis van Gent werd in 1862 in gebruik genomen als

hulpgevangenis van het Tuchthuis van Vilain XIV aan de Coupure, de centrale

gevangenis van Gent. Sinds 1935 is de inrichting de enige Gentse

gevangenis. De afgelopen decennia werd de gevangenis in verschillende

fasen grondig gerenoveerd. Recent werd een wandelkoer heringericht en

werd in het cellulaire gedeelte van de inrichting een rookevacuatiesysteem

geïnstalleerd.

 

Capaciteit en Infrastructuur

De gevangenis is gebouwd in stervorm en voorzien van een centraal

controlecentrum waarop vier vleugels met cellen over drie verdiepingen en

een administratieve gang aansluiten. Drie celvleugels vormen de

mannenafdeling en op de vierde vleugel is de vrouwenafdeling gesitueerd. In

de gevangenis verblijven ook geïnterneerden op de psychiatrische annex.

De tralies, die destijds de vleugels van het centrum afscheidden, werden

tijdens de renovatiewerken verwijderd waardoor een gevoel van openheid

wordt gecreëerd.

De mannenafdeling kan theoretisch 244 gedetineerden herbergen. Omwille

van de chronische overbevolking werd in verschillende individuele cellen een

bed bijgeplaatst, waardoor de capaciteit in de mannenafdeling momenteel

326 bedraagt. In de afdeling beperkte detentie zijn 15 plaatsen. De

vrouwenafdeling biedt plaats aan 52 personen, waarvan 30 in een

individuele cel.

 

Regime

De gevangenis van Gent doet dienst als arresthuis voor beklaagden uit het

gerechtelijk arrondissement Gent en voor vrouwelijke gedetineerden uit de

arrondissementen Gent, Oudenaarde en Dendermonde. Wegens de nationale

structurele overbevolking herbergt de gevangenis ook veel veroordeelden in

afwachting van hun overbrenging naar een strafhuis.

De inrichting vangt ook geïnterneerden op die afhangen van de Commissie

tot Bescherming van de Maatschappij. Deze geïnterneerden verblijven in de

psychiatrische afdeling van de gevangenisen worden opgevangen door het

zorgteam.

 

Ateliers

In de industriële werkplaatsen van de gevangenis van Gent kunnen

gedetineerden verpakkings-, plooi- en montagewerk verrichten. Daarnaast

kunnen zij binnen de huishoudelijke diensten werken en bij de

onderhoudsploeg voor meubilair en gebouwen werken als metser, loodgieter,

schilder, elektricien, enz.

 

Activiteiten voor gedetineerden

Opleiding en vorming

Het centrum voor basiseducatie van Gent verzorgt in de gevangenis

cursussen basiseducatie.

Gedetineerden die hun basisvaardigheden inzake lezen, schrijven en rekenen

willen verbeteren, kunnen ingaan op dit aanbod. Dit kan een meerwaarde

betekenen voor hun toekomstige reclassering.

De gevangenis van Gent voorziet computer- en taallessen,

sollicitatietrainingen, persoonsgerichte vormingen zoals ‘omgaan met

agressie’, relationele vormingen (bv. ‘Hoe vader zijn in de gevangenis?’),

herstelgerichte activiteiten en informatieavonden.

De dienst sociaal-cultureel werk van de gevangenis organiseert allerlei

activiteiten voor gedetineerden en dit in samenwerking met diensten van de

Vlaamse gemeenschap (VDAB, Centra Algemeen Welzijnswerk, Centra voor

Geestelijke Gezondheidszorg, onderwijsconsortia, enz.). Zo geven zij

cursussen Nederlands, Frans, Engels, Spaans en PC-initiatie waarbij de

gedetineerden een officieel getuigschrift behalen.

Cultuur en ontspanning

De gedetineerden in de gevangenis van Gent kunnen volleybal, minivoetbal

en tafeltennis spelen of gebruik maken van de fitnesszaal. Voor vrouwelijke

gedetineerden vinden regelmatig workshops voor figuurtraining plaats. De

gevangenis organiseert lezingen en informatiesessies of filmvoorstellingen.

De gedetineerden kunnen ook deelnemen aan lessen keramiek, gitaar of

tekenen of boeken uitlenen in de gevangenisbibliotheek. De gevangenis

organiseert ook tal van andere activiteiten zoals muzikale optredens

sporttornooien, vrij podium, kookworkshops, gezamenlijke maaltijden op de

wandeling, enz. Bovendien kunnen gedetineerden ook gebruik maken van de

diensten van de gevangenisbibliotheek. Zij kunnen via een computer de

catalogi van de stadsbibliotheek consulteren en boeken, cd’s of dvd’s

ontlenen.

 

 

 

 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact