Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Gevangenis van Dinant

Place d'Armes 1 - 5500 Dinant

Tel.: 082/21 37 80
Fax: 082/22 66 54

Historiek

De gevangenis van Dinant is de eerste gevangenis van het zogenoemde cellensysteem die in België volgens het Ducpétiaux-model werd opgericht. De werkzaamheden begonnen in 1849 onder leiding van aannemer Gaudinne en op 1 juli 1853 werd de gevangenis geopend.

In het begin bedroeg de totale oppervlakte 31,50 are. Begin 20ste eeuw werd die oppervlakte teruggebracht tot 27,40 are doordat er aan de Maaskant een boulevard werd aangelegd. Ongeveer twee derde is bebouwd. Het overgebleven derde bestaat uit twee binnenplaatsen aan de zijkanten van de gevangenis die toegankelijk zijn via een koetspoort en uit een moestuin die het cellencomplex omgeeft. De noordelijke gevel is het hoofdgebouw met twee verdiepingen met een trapgevel, geflankeerd door achthoekige torens. De houten dubbele toegangspoort gaat open middenin de centrale as van het gebouw.

Regime

De gevangenis van Dinant is in de eerste plaats een arresthuis. Het is een detentiecentrum waar mannen worden opgesloten die door onderzoeksrechters van het gerechtelijk arrondissement Dinant of soms van andere arrondissementen onder aanhoudingsbevel zijn geplaatst. De gevangenis is ingericht voor een hoofdzakelijk cellulair dagelijks leven. Behalve tijdens de vrijetijdsbesteding, ontspanningsactiviteiten, het werk en het bezoek leeft de gedetineerde in een gesloten cel.
 

Capaciteit en infrastructuur

In het begin beschikte de gevangenis van Dinant over 42 cellen, waarvan er 9 bestemd waren voor de vrouwenafdeling die begin jaren '50 werd gesloten. Momenteel zijn er 32 cellen van ongeveer 8 m² verspreid over 3 open niveaus die een zeshoekig cellencomplex vormen. De tweede en derde afdeling zijn toegankelijk via een smeedijzeren trap die toegang geeft tot uitstekende paserelles. Een prachtig houten skelet stut een dakvenster dat zorgt voor daglicht in het cellencomplex.

De gevangenis beschikt ook over een werkatelier waar ondernemers enkele gedetineerden verwerkings- en verpakkingstaken geven. Er is ook een wasserij voor het wasgoed van de gevangenis en het wasgoed van de geïsoleerde gedetineerden. Ten slotte kan in de polyvalente zaal van ongeveer 50 m², die begin jaren '60 als kapel werd gebouwd, tot 3 keer per week familiebezoek worden georganiseerd, alsook diverse andere activiteiten: opleidingen, conferenties, vergaderingen, bezoek van kinderen/papa, concerten, enz.


Activiteiten voor gedetineerden


Opleiding en onderwijs

Gelet op de bestaande infrastructuur (weinig lokalen voor gemeenschappelijke activiteiten) en het grote verloop van de gedetineerden van de gevangenis van Dinant (hoofdzakelijk beklaagden), wordt voorrang gegeven aan opleidings- en animatiemodules van korte duur.

• Individuele alfabetiseringscursussen (Frans en wiskunde)

• Een informaticacursus gegeven door een leraar van het ‘Centre d'Action Laïque’ van de provincie Namen (beginnerscursus informatica voor maximum vier gedetineerden).

• Opleiding ‘Technieken bij de actieve zoektocht naar werk’: 2 modules van 24 perioden gegeven door een leraar van het (Institut d'Enseignement de Promotion Sociale’ van Namen.
• Opleiding schoonmaaktechnieken: 2 modules van 24 perioden gegeven door een leraar van het ‘Institut d'Enseignement de Promotion Sociale’ van Namen.

• Sensibiliseringsmodule ‘Hoe beter het huishoudbudget beheren’: een informatiesessie van twee uur door een medewerker van PHOENIX voor een groep van twaalf gedetineerden per trimester.
• ‘Rencontres Mieux Etre’ gegeven door twee medewerksters van de ‘Service d'Education à la Santé’ van Hoei, 12 sessies van twee uur voor een groep van twaalf gedetineerden. Een reflectiegroep en een kunstatelier om tools te verwerven om zichzelf beter te leren kennen, te leren omgaan met stress, beter te leren communiceren, te leren omgaan met conflicten, enz.

• Een keer per maand wordt een ‘Espace Papa-Enfants’ (ruimte voor papa's en kinderen) georganiseerd, begeleid door actoren van de ‘Service d'Aide aux Détenus’ van het gerechtelijk arrondissement Dinant.


Culturele en ontspanningsactiviteiten

De gedetineerden hebben toegang tot een goed uitgeruste bibliotheek. Verschillende gezelschapsspelen worden hen ter beschikking gesteld. Zij hebben ook de mogelijkheid om een televisie en dvd-lezer te huren en gratis dvd's te ontlenen uit een collectie van bijna 350 dvd's.

Op bepaalde tijdstippen worden in de bezoekerszaal concerten en voorstellingen gegeven (sinterklaasfeest, eindejaarsfeest, enz.).

De gevangenis van Dinant beschikt niet over sportinfrastructuur, maar op de binnenplaats kunnen de gedetineerden wel tafeltennis en tafelvoetbal spelen. Regelmatig worden er toernooien georganiseerd tussen de gedetineerden. Op de binnenplaats kan ook minivoetbal worden gespeeld.

  

 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact