Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Penitentiaire Centrum Brugge

Lege weg 200 - 8200 St.- Andries Brugge

Tel.: 050/45 71 11

Fax: 050/45 71 89

 

Historiek

In 1981 startte de bouw van een nieuw gevangeniscomplex in Sint-Andries-

Brugge, om de oude mannengevangenis en de strafinrichting voor vrouwen

te vervangen. Na tien jaar werd het penitentiair complex in Brugge in

november 1991 geopend en werden de eerste gedetineerden overgebracht.

In maart 1992 werden ook de vrouwelijke gedetineerden uit de oude

vrouwengevangenis overgeplaatst.

 

Capaciteit en infrastructuur

Het penitentiair complex in Brugge is gebouwd in de vorm van een kruis met

daarop kamvormige armen. Deze indeling laat toe te werken met kleine

leefgroepen gedetineerden. Elke arm is een cellenblok met op de eerste en

tweede verdieping een leefeenheid met eenpersoonscellen en een kamer voor

vier personen.

Centraal gelegen bevinden zich de gemeenschappelijke ruimtes zoals de

administratie, de keuken en het personeelsrestaurant, het

bezoekerscomplex, de centrale controlekamer, de sportzaal, een polyvalente

ontspanningszaal en lokalen voor de beoefening van de erediensten. De

platte daken van de inrichting, de keuken, de afdelingen individuele en

bijzondere veiligheid en de veiligheidsinstallatie werden ondertussen

gerenoveerd.

In het penitentiair complex is plaats voor 504 mannelijke en 94 vrouwelijke

gedetineerden. De moeders die hier verblijven, kunnen hun kind tot de

leeftijd van drie jaar bij zich houden. Daarnaast kunnen in het complex ook

10 gedetineerden in beperkte detentie verblijven. Vanwege de overbevolking

werden 150 eenpersoonscellen uitgerust voor twee personen en worden een

aantal kamers voor vier personen bezet door maximaal zes personen.

Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid

Sinds 2008 beschikt het penitentiair complex over een afdeling Individuele

en Bijzondere Veiligheid waar gedetineerden worden geplaatst die

aanhoudende, extreme gedragsproblemen stellen die gepaard gaan met

agressie ten aanzien van personeelsleden en/of medegedetineerden. De

bedoeling is om hen te stabiliseren, hun gedrag te normaliseren om hen op

die manier te laten terugkeren naar het normale gevangenisregime. Het

regime op deze afdeling is zeer strikt en gestructureerd. Op de afdeling zijn

extra materiële voorzieningen die de interne en externe veiligheid

ondersteunen: beveiligde cellen, verankerd materiaal, speciale dubbele

celdeuren, helikopterbeveiliging, enz. Om een zo veilig en efficiënt mogelijke

werking te garanderen, heeft het veiligheidspersoneel een speciale opleiding

gevolgd. Naast veiligheidspersoneel zorgt een zorgteam voor een

professionele begeleiding en omkadering.

Drugsvrije afdeling

Een drugsvrije afdeling werd in 2009 in het complex geopend waar plaats is

voor 20 gedetineerden die ervoor kiezen om hun detentie in een drugsvrije

omgeving door te brengen. Zij worden onderworpen aan regelmatige

drugscontroles en bijgestaan door een arts.

Medisch centrum

Het penitentiair complex beschikt ook over een medisch centrum waar

gedetineerden worden ondergebracht die medische zorgen nodig hebben.

 

Regime

Het penitentiair complex herbergt momenteel mannelijke en vrouwelijke

verdachten, beklaagden, niet-definitief veroordeelden en personen die

definitief tot korte en lange gevangenisstraffen zijn veroordeeld, met

inbegrip van levenslange opsluiting.

Er is een afdeling voor definitief veroordeelden met een straf hoger dan vijf

jaar (afdeling Mannen 1) en een afdeling voor verdachten, beklaagden, nietdefinitief

veroordeelden en veroordeelden met een straf van minder dan vijf

jaar (afdeling Mannen 2). Op de drugsvrije afdeling heerst een

gemeenschapsregime.

 

Ateliers

In het penitentiair complex in Brugge kunnen gedetineerden tewerkgesteld

worden binnen de huishoudelijke diensten (zoals keuken, vestiaire,

kuisploeg, sectiediender, enz.) of in de onderhoudsploeg waar zij het

technisch personeel bijstaan. In de ateliers kunnen zij werk verrichten voor

de Centrale Dienst van de Regie voor Gevangenisarbeid of voor externe

aannemers. De inrichting beschikt over een kleermakerij voor de afwerking

van kledij voor gedetineerden en technisch personeel en over een smidse

waar celdeuren en gevangenispoorten worden vervaardigd. Het stukwerk in

de ateliers gaat voornamelijk over het verpakken van goederen, het plooien

van textiel, enz. Gedetineerden kunnen ook lassen, aan houtbewerking

doen, koken, naaien, kuisen, enz. In totaal werken momenteel ruim 320

gedetineerden in het penitentiair complex waarvan 170 personen industriële

arbeid uitvoeren.

 

Activiteiten voor gedetineerden

Vorming en opleiding

Sinds enkele jaren bouwt de inrichting een aanbod aan beroepsopleiding uit.

In samenwerking met het Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Vrij

Technisch Instituut in Brugge biedt het complex vier beroepsopleidingen

aan: lichaamsverzorging in de vrouwenafdeling, elektrotechnisch installateur

en lasser voor gedetineerden uit de afdeling Mannen 1 en fietshersteller.

Deze laatste opleiding is specifiek bestemd voor gedetineerden die op de

drugsvrije afdeling verblijven. In 2009 konden enkele gedetineerden die

naaiwerk verrichten in de werkhuizen voor het eerst een ervaringsbewijs

stikken halen.

Het penitentiair complex biedt niet alleen taalcursussen Nederlands, Frans en

Engels aan maar ook teken- en schilderlessen, algemene vorming,

informatica- en kooklessen en sociale vaardigheidstraining. Gedetineerden

kunnen ook een cursus bedrijfsbeheer volgen. Maandelijks worden drie

culturele activiteiten georganiseerd.

Cultuur en ontspanning

Het penitentiair complex beschikt over een uitgebreide sportaccommodatie.

De gedetineerden kunnen sporten in de fitnesszaal, de binnensportzaal of op

de atletiekpistes.

 


 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact