Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Gevangenis van Arlon

rue Léon Castilhon 29 - 6700 Arlon

Tel.: 063/24 28 11
Fax: 063/24 28 07

Historiek

De gevangenis van Aarlen is gebouwd in 1867 en is één van de oudste van het land. De gevangenisbevolking bestond oorspronkelijk uit mannelijke en vrouwelijke gedetineerden, maar de vrouwenafdeling werd in 1975 afgeschaft.

Sinds 1980 heeft de gevangenis grondige veranderingen ondergaan. In die periode werden grote werkzaamheden uitgevoerd om de cellulaire vleugels te renoveren: een sportzaal, een binnenplaats en ruime werkplaatsen werd aangelegd, een opslagplaats en een washok werden gebouwd op de benedenverdieping en de gevels werden volledig gerenoveerd.

In 1998 werd de toneelzaal omgebouwd tot zes lokalen voor de beroepsopleiding van de gedetineerden en het daaropvolgende jaar werd aan de ingang van de gevangenis een toegangscontrolesysteem geïnstalleerd.

 

Regime

De gevangenis van Aarlen past een gesloten en cellulair regime toe waarbij alle gedetineerden hun maaltijd in hun cel krijgen. Alleen de tewerkgestelde gedetineerden genieten een speciaal regime waardoor zij hun deuren alle dagen van de week mogen openhouden. 


Capaciteit en infrastructuur

Het gebouw is gelegen in het centrum van de stad op een oppervlakte van 88 are. Het heeft de vorm van een T, bestaande uit 2 vleugels met drie gesloten niveaus en een vleugel met 2 gesloten niveaus. In de gevangenis kunnen 111 gedetineerden worden ondergebracht, waarvan het merendeel (76) over een persoonlijke cel beschikt. De andere cellen zijn uitgerust om twee tot drie gedetineerden op te vangen.

De gevangenis van Aarlen is zowel een arresthuis voor de gerechtelijke arrondissementen Aarlen en Neufchâteau als een strafhuis. Alle strafcategorieën zijn vertegenwoordigd in de bevolking die in Aarlen is ondergebracht. Het merendeel van de veroordeelde gedetineerden is afkomstig van de regio's Brussel, Luik en Charleroi.


Activiteiten voor gedetineerden

Opleiding en onderwijs

Opleiding en onderwijs zijn belangrijke bekommernissen die ieder jaar ernstig worden besproken tijdens de vergaderingen van het lokaal follow-upcomité.

In 2010 werd een basisopleiding Frans ingevoerd, in samenwerking met de vzw « Lire & Ecrire », die zich richt tot personen die helemaal niet kunnen lezen en schrijven en tot personen van wie de lees- en schrijfvaardigheden beperkt zijn. Anderzijds kwam een initiatiecursus Engels tegemoet aan de vraag van de gedetineerden en andere modules kunnen deze initiatie aanvullen.

In samenwerking met de EICA wordt een opleiding management overwogen. Hiervoor werd een test afgenomen tijdens sessies waaraan bijna 1/3 van de gevangenisbevolking deelnam, om het niveau van de toekomstige cursisten te beoordelen. Op basis van de resultaten van deze tests zal de opleidingsdienst oordelen of het nuttig is om deze kwalificerende opleiding te organiseren.

Culturele en ontspanningsactiviteiten

Ondanks de beperkte ruimte van de verschillende lokalen beschikt de gevangenis van Aarlen over een grote sportzaal (dagelijks toegankelijk) waar niet alleen sportieve en ontspanningsactiviteiten van de gevangenis plaatsvinden, maar waar ook culturele activiteiten worden georganiseerd. Zo werden er in het verleden al rockconcerten en toneelstukken georganiseerd. Een gedeelte van de sportzaal dient voor de bijna dagelijkse krachttraining. Al jaren organiseert de gevangenis van Aarlen verschillende toernooien: minivoetbal, gezelschapsspelen, enz.

De gevangenis beschikt over een bibliotheek en een videotheek met bijna 250 dvd's. Op termijn is het de bedoeling om over een echte mediatheek te beschikken die openstaat voor nieuwe media met naleving van de ter zake geldende regels. Bovendien is er ook een computerlokaal voor de gedetineerden die in hun cel niet over een pc beschikken.

 


 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

 

Contact