Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Gevangenis van Andenne

rue du Géron 2 - 5300 Andenne

Tel.: 085/82 34 00
Fax: 085/82 34 28

Historiek

De gevangenis van Andenne is één van de drie grote strafhuizen in Wallonië en werd in gebruik genomen in 1997.

 

Capaciteit en infrastructuur

De gevangenis van Andenne is een strafhuis met een capaciteit van 396 veroordeelden. Vrijwel alle gedetineerden van Andenne zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van minstens 3 jaar. De cellenafdeling bestaat uit vier verdiepingen en elke verdieping is in drie vleugels onderverdeeld. De overgrote meerderheid van de gedetineerden verblijft in individuele cellen. Er bestaat echter 1 gemeenschappelijke cel voor 4 personen per vleugel, dat wil zeggen 12 cellen voor 4 personen voor de volledige gevangenis. Een cel op de benedenverdieping is ingericht om een persoon met beperkte mobiliteit op te vangen. Deze cel beschikt over aangepaste sanitaire voorzieningen.


De gevangenis beschikt over een kleine fitnesszaal en een grote bezoekersruimte, wat voor een zekere vorm van flexibiliteit zorgt in het tijdschema en de frequentie van de bezoeken. Omwille van de grootte en wegens het gebrek aan een andere beschikbare zaal wordt de bezoekersruimte ook gebruikt als polyvalente zaal voor de organisatie van verschillende activiteiten.


Een grote ruimte is voorbehouden voor de ateliers waar gedetineerden werk uitvoeren voor externe ondernemers. Hoewel deze activiteit door verschillende initiatieven sterk werd ontwikkeld, beschikken de ateliers nog over voldoende oppervlakte om een kwaliteitsvolle dienstverlening te waarborgen met heel veel flexibiliteit.Aan het onderhoud van het gebouw wordt bijzondere zorg besteed om de lokalen en het materiaal in goede staat te houden. Dat is een dagelijkse taak die een lokaal team uitvoert.

 

Regime

In 1997 werd de gevangenis van Andenne in gebruik genomen als strafhuis met een gesloten regime. De meeste gedetineerden zijn langgestraften.

 

Activiteiten voor gedetineerden

Een directielid zorgt voor de uitvoering en de organisatie van het opleidings-  en onderwijssysteem. Hij sluit overeenkomsten met de verschillende opleidingsactoren en houdt toezicht op het relationele gedeelte, zowel tussen de gedetineerde en de leerkrachten als tussen de lesgevers en het penitentiair personeel. Voor de uitvoering van deze opdracht krijgt de directie hulp van een penitentiair assistent, een PBA en een maatschappelijk werker die lid is van de vzw «Aide sociale aux justiciables de l'Arrondissement de Namur » (justitieel welzijnswerk in het arrondissement Namen). De opleidingen komen vanuit het verenigingsleven en de scholen voor sociale promotie. Door deze samenwerking kunnen algemene cursussen en beroepsgerichte opleidingen worden gegeven. Vanuit praktisch oogpunt wordt eerst voorzien in een oriëntatiegesprek alvorens met de opleiding wordt gestart. Door dat gesprek kan het niveau van de cursist en de geschiktheid van de keuze worden nagegaan. Voor de beroepsopleidingen is ook voorzien in een bekwaamheidstest.


Voorgestelde opleidingen en cursussen in de gevangenis van Andenne:


• 4 niveaus voor de cursus alfabetisering
• 1 cursus algemeen niveauherstel
• 1 cursus voorbereiding getuigschrift basisonderwijs
• 2 niveaus voor de cursus Frans vreemde taal
• 1 cursus Nederlands
• 1 cursus Engels
• 1 cursus bouw en afwerking van een gebouw
• 1 opleiding industrieel lassen
• 1 cursus beheer
• 1 opleiding keukenhulp


De socio-culturele en ontspanningsactiviteiten worden gecoördineerd door een directielid en geleid door de opvoedster of door een extern persoon (een zelfstandige, tewerkgesteld bij een externe dienst of een vrijwilliger bij de dienst Justitieel Welzijnswerk,...). De meeste activiteiten worden één keer per week georganiseerd. De sportieve activiteiten, vooral fitness, worden begeleid door de PBA’s.

Toneel, Qi Qong, tekenen, muziek, bibliotheek, gezelschapsspelen, sportieve activiteiten en het intern krantje zijn activiteiten die voor alle gedetineerden toegankelijk zijn.

Bepaalde activiteiten zijn alleen toegankelijk voor gedetineerden die tot de afdeling 'activiteiten begeleid door de opvoedster' behoren. De gedetineerden die toegang willen krijgen tot deze afdeling moeten aan een minimum aantal activiteiten per week deelnemen. Hiertoe behoren (naast de activiteiten die aan alle gedetineerden worden voorgesteld): tekenen, koken, debatten, gezelschapsspelen en sportieve activiteiten. Naast deze activiteiten zijn er ook nog ateliers die ad hoc worden georganiseerd (budgetbeheer, hygiëne, enz.).

Een keer per jaar neemt de gevangenis deel aan activiteiten die ook buiten de gevangenis worden georganiseerd. Het gaat hier om: 'La Fureur de Lire' (Leeswoede), ‘La semaine contre le racisme et les discriminations (De week rond racismebestrijding en discriminatie) et 'La fête de la musique' (Het feest van de muziek). Deze drie activiteiten worden georganiseerd als ontspanning, maar ook en vooral om de band tussen de gevangenis en de buitenwereld te behouden.
 

 


 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact